Tidigare evenemang
Foto: Hanna Söderstedt

Nu formas råden – samverkan och inflytande i den nya filmpolitiken

2017 inleds den helstatliga filmpolitiken. Via råd ska former för samverkan och inflytande utformas. Filminstitutet skickade i juni ut ett förslag på rådens form och funktion på remiss. Nästan 50 svar inkom och har beaktats.

När: Onsdag 5 oktober 17.00 – 18.30, med efterföljande mingel
Var: Panora, salong 2, på Friisgatan 19D i Malmö

Ett samtal mellan Filminstitutets vd Anna Serner och Film i Skånes vd Ralf Ivarsson, om hur råden kommer att utformas och hur de kan verka i utrymmet mellan bransch och politik.

Evenemanget genomfördes i samarbete med Film i Skåne
 
Samtliga remissvar och en remissammanställning finns att läsa på filminstitutet.se/filmpolitiken

Filmrummet - Nu formas raden-HD720 from Svenska Filminstitutet on Vimeo.

Skriv ut