Tidigare evenemang
Foto: Johanna Persson, Filminstitutet

Råden, samverkan och inflytande i den nya filmpolitiken

Inför den helstatliga filmpolitiken 2017 öppnar Filmrummet dörrarna till flera samtal. Det första Filmrummet om råden ägde rum i Malmö i början av oktober. I samarbete med Stockholms filmfestival fortsatte samtalet om hur råden kommer att utformas och hur de kan verka i utrymmet mellan bransch och politik.

När: Onsdag 16 november 15.30–17.00
Var: Bio Mauritz i Filmhuset på Borgvägen 1 i Stockholm
 
På scen Per Olsson Fridh, statssekreterare på Kulturdepartementet, och Filminstitutets vd Anna Serner. Samtalet leddes av Anette Mattsson, vd Filmregion Stockholm-Mälardalen och Joakim Blendulf, chef Film Stockholm/Filmbasen
 
Via råden ska former för samverkan och inflytande utformas. Filminstitutet skickade i juni ut ett förslag på rådens form och funktion på remiss. Nästan 50 svar inkom och beaktades i utformningen av råden som nu har beslutats av styrelsen för Svenska Filminstitutet. Mer information om råden, en remissammanställning och samtliga svar finns att läsa på filminstitutet.se/filmpolitiken.

Skriv ut