Tidigare evenemang

Tillgänglig Bio

Ett Filmrum om en innovation som möjliggör för ca 1 miljon fler i Sverige att se film, via syntolkning och uppläst text i egna hörlurar från mobilen. När det treåriga projektet Tillgänglig bio presenterade sitt resultat fanns Alice Bah Kuhnke och Ruben Östlund bland gästerna.

Nu finns en banbrytande lösning som gör att många fler kan uppleva film på bio och i andra visningsfönster. Innovationen är den första i världen som gör det möjligt att lyssna på ljudspår för syntolkning och uppläst svensk text, från filmens början, i egna hörlurar via en smartphone helt synkroniserat med filmens ljud. 

För drygt tre år sedan fick Filminstitutet och Post- och telestyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till ny teknik för personer med synnedsättning och läs- och skrivsvårigheter så att de lättare kan ta del av film.

I närvaro av Sveriges kultur- och demokratiminister presenterar vi nu den unika lösningen tillsammans med utvecklare, användare, biografägare och filmdistributörer. Dessutom delar Ruben Östlund ut ett nyinstiftat pris som premierar syntolkning som har tagits fram i samklang med filmens känsla och uttryck. Bakom priset står Svenska Filminstitutet och Akademin Valand.

 

NÄR: onsdag 25 mars, 14.00 – 17.30, med efterföljande mingel.
VAR: Bio Victor i Filmhuset på Borgvägen 1 i Stockholm

(It-minister Mehmet Kaplan fick tyvärr förhinder)


Program

14.00 
Lisa Wacklin, projektledare för Tillgänglig Bio, Anna Serner, Svenska Filminstitutets vd, och Post- och telestyrelsens generaldirektör Göran Marby inleder.

14.25
Statssekreterare Conny Wahlström talar om teknikens och näringslivets roller.
 
14.40
Kultur- och demokratiministern 
Alice Bah Kuhnke presenterar syftet med 
regeringsuppdraget Tillgänglig Bio.

14.55 
Lisa Wacklin berättar om arbetet med 
projektet.
 
15.10 
Mike Edwards, Audible Magic och Magnus Månsson och Majd Salman, Cybercom, som har utvecklat tekniken beskriver hur det fungerar.
 
15.30 
Paus. Passa på att ladda ned apparna som är utvecklade inom projektet, hjälp finns på plats. 

15.50
Så går processen till, från distributör och postproducent till upplevelsen på biografen. 
Ulf Slotte och Lena Andersson, tekniskt 
sakkunniga, presenterar.

16.10
Owe SvenssonLinnea Andersson och Finn Hellman, biobesökare, som använder den nya tekniken samtalar med Lisa Wacklin om förutsättningarna och konsekvenserna för deras filmkonsumtion.

16.25
Pilar Orero, teknik- och tillgänglighets-
forskare från Barcelonas universitet delger oss sina spaningar om hur tillgänglighet används internationellt (på engelska).

16.45 
Ruben Östlund, regissör och professor på Akademin Valand, högskolan för film i 
Göteborg, presenterar vinnaren i tävlingen Guldtolken.

17.10 
Vad händer nu? Lisa Wacklin talar om nästa steg.

17.30 
Mingel i foajén

Skriv ut