Tidigare evenemang
Pia Grünler, SF Studios Foto: Christopher Mair

Vem ser svensk film?

En lyckad biograflansering är fortfarande avgörande för en filmproduktions ekonomi, alla dagens visningsfönster till trots. Nu arrangerar vi tillsammans med flera inbjudna distributörer ett Filmrum med sikte på att inspirera inför kommande lanseringar och börja resan mot att ta tillbaka svensk films marknadsandel.

När: torsdag 20 april 09.00 – 10.30
Var: Bio Victor i Filmhuset på Borgvägen 1 i Stockholm. (Ny lokal p.g.a. stor efterfrågan.)
Evenemanget strömmades och kan ses här, ljudet kommer igång efter ett par minuter:

Det blir allt svårare att förutse utfallet av en lanseringskampanj i en värld som ständigt förändras.  Att tydligt identifiera vilka som ska se filmen och rikta sig till dem kräver ibland nya grepp och det kan kännas riskfyllt. Samtidigt ser vi nu kampanjer som lyckats med just det.
   
Dagen inleds med höjdpunkter ur den kommande publikundersökning som Filminstitutet genomfört om allmänhetens syn på ett antal svenska filmer med premiär de senaste åren. Därefter kommer SF Studios TriArt Film och Folkets Bio att presentera lärdomar från riktiga case. Exempel på både succékampanjer och satsningar som kunde gått bättre. Syftet med dagen är att inspirera, lära av det som funkar och undvika det som inte gör det.
 
Medverkande (fler kan tillkomma):
Pia Grünler och Johan Masironi, SF Studios
Eva Esseen, TriArt Film
Rose-Marie Strand, Folkets bio
Torkel Stål, analytiker Filminstitutet
Mattias Lundin, lanseringskonsulent Filminstitutet
Moderator: Marit Kapla, redaktör Ord & Bild, tidigare konstnärlig ledare för Göteborg Film Festival

Skriv ut