Tidigare evenemang
Maud Hansson, Meta Velander och Allan Edwall i "Hängivelsen" från 1965 av Ingrid Thulin
Maud Hansson, Meta Velander och Allan Edwall i "Hängivelsen" från 1965 av Ingrid Thulin.

Vems är filmen? – en dag om filmrättigheter

Upphovsrätt och rättighetsfrågor genomsyrar stora delar av filmbranschen; i produktionen, i bevarandet och i tillgängliggörandet. Den 22 mars arrangerade Filminstitutet en heldag om filmrättigheter för alla som på ett eller annat sätt är verksam inom film och vill uppdatera sig på området. Hela dagen filmades och finns att ta del av nedan.

Datum och tid: Fredag 22 mars kl 9.00–14.45

PROGRAM

9.00– 9.30 Kaffe i foajén

9.30– 9.40 Välkomna!

Anna Serner, VD på Filminstitutet, inleder dagen.

9.40– 10.10 Vad är upphovsrätt?
Daniel Westman, oberoende rådgivare och forskare inom juridik, berättar vad upphovsrätten innebär på filmområdet.

10.10– 10.40 Med ansvar för filmens rättigheter
När man skriver produktions- och distributionsavtal för en film är det många parter som berörs. Vad behöver en producent ha koll på vad gäller rättigheter och hur säkerställer man att produktions- och distributionsavtal gör filmen tillgänglig över tid? Johan Christianson, advokat på Christianson & Co. med mångårig erfarenhet inom film och TV, berättar.

10.40– 11.10 Nya EU-direktiv för upphovsrätten
EU:s arbete med att modernisera upphovsrätten har tagit tid och lett till intensiva debatter. Men nu närmar sig ett slutgiltigt direktivförslag, det så kallade ”copyright-direktivet” eller ”DSM-direktivet”, som bland annat innefattar ett högre juridiskt ansvar för internetplattformar vad gäller spridning av skyddat innehåll samt stärker upphovspersoners ställning. För nordisk del finns även ett förslag om skydd för avtalslicenser. Patrik Sundberg, rättssakkunnig på Justitiedepartementet, går igenom hur förslagen påverkar filmen.

11.10– 12.00 Upphovsrätt – en framåtblick
Filmbranschen är i ständig utveckling och förändring. Hur förhåller sig producenter och distributörer i praktiken till upphovsrätten, och vad innebär det för filmen när upphovsrätten förändras? Ett samtal med Tobias Andersson, Deputy General Counsel för HBO Europe, Petra Måhl, Head of Legal and Business Affairs, Endemol Shine Nordics AB & Filmlance International AB, Susin Lindblom, förbundsdirektör för Dramatikerförbundet, och Elisabeth Bill, bolagsjurist på Filminstitutet.

12.00– 13.00 Lättare lunch i foajén

13.00– 13.45 Hur håller vi den svenska filmen tillgänglig för publiken?
Det är inte alltid lätt att fastställa rättigheterna till en film. Det kan gälla filmer likväl från 1920-talet som 1990-talet, där avtal kan saknas, efterlevande till upphovspersoner inte hittas och dagens visningsfönster inte fanns när produktionsavtalet skrevs. Hur säkerställer vi att den svenska filmhistorien – med film från slutet av 1800-talet fram till idag – är tillgänglig för allmänheten? Ett samtal med Helena Hertz, Head of Sales & Rights på SF Studios, Thomas Nilsson, kanalchef Sveriges Television, Susin Lindblom, förbundsdirektör för Dramatikerförbundet och Mathias Rosengren, chef för Filmarvet på Filminstitutet.

13.45– 14.30 Gamla bilder i nya filmer
Användning av klipp ur äldre filmer i nya filmer blir allt vanligare, i såväl dokumentärer som spelfilmer. De senaste åren har arkivmaterial använts i filmer som Amatörer, Mannen som lekte med elden och Citizen Schein. En orsak till detta är att digitaliseringen gör allt mer film tillgänglig. Vad har den äldre filmen att erbjuda och vad finns det för möjligheter och utmaningar? Ett samtal med Cecilia Nessen, producent på B-Reel Films, Moa Alfvén, jurist på Teaterförbundet, Joakim Edholm, Head of Archive Sales på SVT Sales, och Kajsa Hedström, projektledare för Filmarkivet.se.

14.30– 14.45 Avslutning

Skriv ut