Filmrummet
Taiye Selasi besökte Filmrummet hösten 2014
Taiye Selasi besökte Filmrummet hösten 2014. Foto: Christopher Mair

Om Filmrummet

Filmrummet är Svenska Filminstitutets forum för samtal, debatter och master-classes om film för bransch och filmintresserade.

Hösten 2012 startade Svenska Filminstitutet Filmrummet, med evenemang både i Filmhuset i Stockholm och på olika platser i Sverige. 
 
Vår ambition är att skapa kreativa mötesplatser för samtal och dynamisk kontrovers, där utforskande processer om film äger rum. Det gör vi genom små och stora samtal, debatter, workshops och master-classes. 
 
Film och rörlig bild har ett stort inflytande över den enskilda människans verklighetsuppfattning, över hur vi tänker kring och minns historia, politik och omvärld.
  
Den som äger rätten att påverka produktionen och distributionen av film äger därför stor makt och ett stort ansvar. Men vad är film egentligen och vem kontrollerar denna maktsfär, vem tar beslut och med vilka syften? Vilka bilder blir till och vilka historier blir aldrig berättade? Vem står bakom och vem framför kameran? Vad krävs för att få en film antagen eller i tävlan på stora festivaler? 
 
Det finns ett stort behov att formulera och diskutera frågeställningar om den rörliga bildens ställning och dess villkor i vår samtid. Samt inspireras av andras konst och arbetsmetoder. Allt detta erbjuder Filmrummet. 
 
Välkommen in!

Skriv ut