Visa film

Vi främjar visning av värdefull film

Filminstitutet hjälper dig som vill bli filmdistributör, eller som vill visa film på biograf, i skolan eller i annat slutet sällskap.