Visa film
Från The Artist. Foto: Scanbox

Film för nyanlända

Filminstitutet har som syfte att ge individer i hela landet möjligheter till ett rikt och varierat filmutbud och vi har märkt av ett stort engagemang från hela landet med projekt kopplade till film riktade till målgruppen nyanlända personer och invandrade svenskar. Vi får många frågor från filmaktörer som vill engagera sig på olika sätt kring denna målgrupp och som efterfrågat stöd, information och inspiration från liknande projekt.

Vi har därför valt att sammanställa en lista över filmer som kan passa för att visas a) för nyanlända personer och b) i undervisningssyfte om migration. 

I listan presenteras filmförslag under kategorierna 1. Film huvudsakligen på farsi och arabiska, 2. Film om migration, 3. Film utan dialog och 4. Kortfilm.

Filmerna i kategori 2 med tema migration är tänkt att visas i utbildningssyfte för personal och ungdomar, och inte huvudsakligen för just målgruppen nyanlända.

Annika Gillegård

Handläggare

Tel: 08-665 12 06

annika.gillegard@filminstitutet.se

Kristin Engstedt

Kristin Engstedt

Enhetschef

Tel: 08-665 12 95

kristin.engstedt@filminstitutet.se

Skriv ut