Sök stöd

Filminstitutet har i uppdrag att stimulera svenskt filmliv i vid mening. Det sker bland annat genom fördelning av ekonomiska stöd till olika delar såsom produktion, distribution, visning, stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga och lansering av svensk film i utlandet. På Filminstitutet finns även Kreativa Europa Desk MEDIA som informerar om EU:s stöd till verksamma inom filmbranschen.

sok_stod