Stöd till barn & unga och nationella minoriteter samt referensgrupper

Beviljade stöd

Här kan du se vilka stöd som Svenska Filminstitutet har beviljat. Använd sök och filtrera om du vill få fram beviljanden bara för ett visst stöd.

Sök och filtrera

  Barn och ungdom

  Distribution och visning – projekt och titel

  Kontinuitetsstöd - tillfälligt covid-19

  Lansering av svensk långfilm

  Ökad tillgänglighet

  Produktionsstöd

  Publikarbete

  Särskild utlysning med anledning av covid-19

  Spridning av kort-och dokumentärfilm