Barn- och ungdomsverksamhet

Du som arbetar med film ur ett pedagogiskt perspektiv kan söka stöd för att till exempel arrangera skolbio, arbeta med film i undervisningen eller anordna filmkurser. Vi har även stöd till språkstärkande insatser med hjälp av film.