Barn- och ungdomsverksamhet

Referensgrupper

För att stärka bedömningen av ansökningar inom distribution, visning och regionala stöd anlitar Filminstitutet externa referenspersoner som är sakkunniga inom dessa områden. Syftet är även att förbättra Filminstitutets omvärldsbevakning och bidra till Filminstitutets arbete med att främja den konstnärliga och kulturpolitiska utvecklingen av filmområdet. Referensgrupperna har en konsultativ roll.

Byt sida

Vill du nominera någon till referensgruppen? Fyll i och skicka in blanketten längst ner på sidan.

 

Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga

Anette Skåhlberg, filmare, pedagog, barnrättstrateg
Gunnel Nelzén,  tidigare regional filmkonsulent
Elin Torestad, kulturstrateg Region Västernorrland             

Stöd för insatser som främjar tillgängligheten till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken


Laura Hagström, Sverigefinska ungdomsförbundet Ungfin
Anne Kalmering Josephson, producent, sångerska, leder jiddischkör
Nanna Marjo, filmregissör   
Sarah Schulman, Jiddischförbundet
Alecio Araci, filmregissör mm
Victoria Harnesk, samisk kulturproducent
Karin Keisu, konstnär 


                                                                            
 
 
Skriv ut