Stöd till Distribution och visning

Aktuella deadlines

Här presenterar vi de deadlines som är aktuella för de stöd som finns att söka år 2023.

Stöd till biografägare för visning av ny värdefull långfilm

2023: 17 februari

Stöd till lansering av svensk långfilm

12 december 

2023: 13 januari / 13 ferbuari / 15 mars / 27 april / 19 juni / 25 augusti / 25 september / 27 oktober / 12 december

Stöd till spridning av svensk kortfilm

2023: 13 januari / 15 mars / 3 maj / 19 juni / 1 september / 3 oktober

Årligt stöd till etablerade medlemsorganisationer för biografer 

2023: 10 oktober

Årligt stöd till etablerade distributörer, filmfestivaler och plattformar för visning av värdefull film

2023: 10 oktober

Stöd till enskilt projekt och distribution av utländsk värdefull film

2023: 13 januari / 15 mars / 3 maj / 19 juni / 1 september / 3 oktober

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring

2023: 27 januari / 27 april / 25 augusti / 3 oktober

Stöd till ökad tillgänglighet inom spridning och visning 

Ansökan sker löpande 

Stöd till utbildning och kompetensutveckling inom spridning och visning

Ansökan sker löpande

Stöd till upprustning av biograf

2023: 27 januari / 15 mars / 3 maj / 19 juni / 1 september / 27 oktober

Stöd till ny biograf

2023: 15 mars / 27 oktober

 

Skriv ut