Stöd till Distribution & visning

Aktuella deadlines

Här presenterar vi de deadlines som är aktuella för de stöd som finns att söka.

Stöd till lansering av svensk långfilm
20 september / 1 november / 13 december

Stöd till enskilt projekt och distribution av utländsk värdefull film
30 augusti / 7 oktober

Stöd till spridning av svensk kortfilm
30 augusti / 7 oktober

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring
30 augusti / 7 oktober

Stöd till biografägare för upprustning
30 augusti / 28 oktober

Stöd till ny biograf
28 oktober

Årligt stöd till etablerade distributörer, filmfestivaler och plattformar för värdefull film
12 oktober

Skriv ut