Stöd till Distribution och visning

Aktuella deadlines

Här presenterar vi de deadlines som är aktuella för de stöd som finns att söka år 2022.

Stöd till lansering av svensk långfilm

13 januari / 7 februari / 21 mars / 2 maj / 20 juni / 22 augusti / 19 september / 31 oktober / 12 december 

Stöd till spridning av svensk kortfilm

13 januari / 15 mars / 3 maj / 17 juni / 30 aug / 7 oktober

Årligt stöd till etablerade medlemsorganisationer för biografer 

12 oktober

Årligt stöd till etablerade distributörer, filmfestivaler och plattformar för visning av värdefull film

12 oktober

Stöd till enskilt projekt och distribution av utländsk värdefull film

13 januari / 15 mars / 3 maj / 17 juni / 30 augusti / 7 oktober

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring

28 januari / 3 maj / 30 augusti / 7 oktober

Stöd till ökad tillgänglighet inom spridning och visning 

Ansökan sker löpande 

Stöd till utbildning och kompetensutveckling inom spridning och visning

Ansökan sker löpande

Stöd till biografägare för upprustning

28 januari / 15 mars / 3 maj / 17 juni / 30 augusti / 27 oktober 

Stöd till biografägare för visning av ny värdefull långfilm 

15 februari

Stöd till ny biograf

15 mars / 27 oktober 

 

Skriv ut