Stöd till Distribution och visning

Aktuella deadlines

Här presenterar vi de deadlines som är aktuella för de stöd som finns att söka år 2022.

Sommar 2022

Ingen handläggning av ansökningar sker under juli månad.

För utbetalning innan sommaren ska erforderliga handlingar för

  • Redovisningar, vara oss tillhanda i god tid före den 9/6.
  • Rekvisitioner, vara oss tillhanda senast den 17/6

Inga utbetalningar görs under juli månad.

Handläggning av utbetalningar initieras åter den 15/8.

 

Stöd till lansering av svensk långfilm

20 juni / 22 augusti / 19 september / 31 oktober / 12 december 

Stöd till spridning av svensk kortfilm

17 juni / 30 aug / 7 oktober

Årligt stöd till etablerade medlemsorganisationer för biografer 

12 oktober

Årligt stöd till etablerade distributörer, filmfestivaler och plattformar för visning av värdefull film

12 oktober

Stöd till enskilt projekt och distribution av utländsk värdefull film

17 juni / 30 augusti / 7 oktober

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring

30 augusti / 7 oktober

Stöd till ökad tillgänglighet inom spridning och visning 

Ansökan sker löpande 

Stöd till utbildning och kompetensutveckling inom spridning och visning

Ansökan sker löpande

Stöd till biografägare för upprustning

17 juni / 30 augusti / 27 oktober 

Stöd till ny biograf

27 oktober 

 

Skriv ut