Stöd till Distribution och visning

Aktuella deadlines

Här presenterar vi de deadlines som är aktuella för de stöd som finns att söka år 2023.

 

Stöd till lansering av svensk långfilm

15 mars / 27 april / 19 juni / 25 augusti / 25 september / 27 oktober / 12 december

Stöd till spridning av svensk kortfilm

15 mars / 3 maj / 19 juni / 1 september / 3 oktober

Stöd till enskilt projekt och distribution av utländsk värdefull film

15 mars / 3 maj / 19 juni / 1 september / 3 oktober

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring

27 april / 25 augusti / 3 oktober

Stöd till ökad tillgänglighet inom spridning och visning 

Ansökan sker löpande 

Stöd till utbildning och kompetensutveckling inom spridning och visning

Ansökan sker löpande

Stöd till upprustning av biograf

15 mars / 3 maj / 19 juni / 1 september / 27 oktober

Stöd till ny biograf

15 mars / 27 oktober

Skriv ut