Ja, jag förstår och accepterar att filminstitutet.se använder cookies.

Läs mer här.

Stäng
Hoppa till innehållet
Stöd till Distribution och visning
3D Reissmuller
Foto: Ramon Reissmuller

Biografstöd - äldre (innan 6 sept 2021)

För att stärka biografer på mindre orter och komplementbiografer i större städer fördelar Filminstitutet stöd till biografägare för upprustning, publikarbete och öppna visningar för film som fått lanseringsstöd. Stöd fördelas även till utveckling av biografverksamhet på mindre ort.

Byt sida

Nya biografstöd (LÄNK)

 

 

Stöd till biografägare för upprustning

Stödet för upprustning bidrar till att biografstrukturen på främst mindre och medelstora orter bevaras och förstärks samt till att det finns biografer med likvärdig teknisk standard över hela landet.

Stöd till biografägare för publikarbete

Stödet upphör 31 december 2020 i och med ett styrelsebeslut den 10 december 2020.
Endast redovisning är möjlig.

Stödet för publikarbete har målet att långsiktigt öka publiken och dess möjlighet att ta del av ett varierat filmutbud.

Stöd till nya biografer

Syftet med stödet är att främja etablering av biograf på orter där biograf saknas.

Stöd till utveckling av biografverksamhet

Stödet upphör 31 december 2020 i och med ett styrelsebeslut den 10 december 2020.
Endast redovisning är möjlig.

Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd

Ansökningstiden har gått ut

Stödet för öppna visningar bidrar till att stärka biografstrukturen utanför de största städerna samt till att öka spridningen av svensk och utländsk film till mindre orter. Stödet avser öppna visningar av svensk och utländsk film som fått lanseringsstöd.

Stöd till utbildning inom distribution och visning

 

Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist Ballester

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Skriv ut