Stöd till Distribution och visning

Biografstöd

Filminstitutets stöd ska verka för att upprätthålla den levande biografstruktur som finns och naturligt förändras över tid, och att biografer når fler besökare och publikgrupper än idag.

Byt sida

Sommar 2022

Ingen handläggning av ansökningar sker under juli månad.

För utbetalning innan sommaren ska erforderliga handlingar för

  • Redovisningar, vara oss tillhanda i god tid före den 9/6.
  • Rekvisitioner, vara oss tillhanda senast den 17/6

Inga utbetalningar görs under juli månad.

Handläggning av utbetalningar initieras åter den 15/8.

 

Stöd till stabilisering och omställning för biografer för perioden 1 april – 30 juni

Sökbar från och med den 16 augusti 2022

Stöd till upprustning av biograf

 

Stöd till biografägare för visning av ny värdefull långfilm

 

Stöd till ny biograf

 

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring

 

Stöd till ökad tillgänglighet inom spridning och visning

 

Stöd till utbildning och kompetensutveckling inom spridning och visning

 

Webbinarium - Nya riktlinjer och ny online-tjänst för stödansökning (8 september 2021)

Kristin Engstedt, Chef Filmstöd, Helena Simonsson, Chef enheten Distribution och visning, Johanna Holmin, handläggare, Tomas Johansson, handläggare, Åsa Jacobsson, handläggare, Ulrika Sundbäck, handläggare och Joel Mogren, informationsförvaltare.

Porträtt Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist Ballester

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Skriv ut