Stöd till Distribution och visning

Biografstöd

Filminstitutets stöd ska verka för att upprätthålla den levande biografstruktur som finns och naturligt förändras över tid, och att biografer når fler besökare och publikgrupper än idag.

Byt sida

Ingen handläggning av stödansökningar sker under juli månad, därför förlängs handläggningstiden. För ansökningar som kommer in mellan 19 maj och 15 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kan komma först i augusti.

Ansökningar som kommer in mellan 16 juni och 6 augusti handläggs från och med den 7 augusti.

Inga utbetalningar sker under perioden 17 juni – 13 augusti.

För utbetalning innan 17 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in senast den 8 juni.

Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 14 augusti

Stöd till upprustning av biograf

Stöd till biografägare för visning av ny värdefull långfilm

Stöd till ny biograf

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring

Stöd till ökad tillgänglighet inom spridning och visning

Stöd till utbildning och kompetensutveckling inom spridning och visning

 

Stöd till projekt inom publikarbete för biografer

Ansökningstiden har gått ut.

Biografstöd - äldre (innan 6 sept 2021)

 

 

Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist Ballester

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Skriv ut