Distribution och visning
Biografentré kvällstid
Foto: Crelle Cnema Norrköping

Biograf

Filminstitutets stöd ska verka för att upprätthålla den levande biografstruktur som finns och naturligt förändras över tid, och att biografer når fler besökare och publikgrupper än idag.

Byt sida

Stöd till upprustning av biograf

Stöd till biografägare för visning av ny värdefull långfilm

Stöd till ny biograf

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring

Stöd till ökad tillgänglighet inom spridning och visning

Stöd till utbildning och kompetensutveckling inom spridning och visning

 

 

Ansökningstiden har gått ut.

Biografstöd - äldre (innan 6 sept 2021)

 

 

Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist Ballester

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Skriv ut