Stöd till Distribution och visning

Nya stöd från 6 sept - Biografer

Filminstitutets stöd ska verka för att upprätthålla den levande biografstruktur som finns och naturligt förändras över tid, och att biografer når fler besökare och publikgrupper än idag.

Byt sida

 

Stöd till stabilisering och omställning för biografer
(särskild utlysning med anledning av covid-19)

 

Stöd till upprustning av biograf

 

Stöd till biografägare för visning av ny värdefull långfilm

 

Stöd till ny biograf

 

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring

 

Stöd till ökad tillgänglighet inom spridning och visning

 

Stöd till utbildning och kompetensutveckling inom spridning och visning

 

Webbinarium - Nya riktlinjer och ny online-tjänst för stödansökning (8 september 2021)

Kristin Engstedt, Chef Filmstöd, Helena Simonsson, Chef enheten Distribution och visning, Johanna Holmin, handläggare, Tomas Johansson, handläggare, Åsa Jacobsson, handläggare, Ulrika Sundbäck, handläggare och Joel Mogren, informationsförvaltare.

Porträtt Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig innovation/biografstöd/publikarbete

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist Ballester

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Skriv ut