Distribution och visning

Lansering och övrig visning

Filminstitutets stöd ska verka för att ett diversifierat utbud av värdefull film ska ses av publik i hela landet, och att filmer som beviljas stöd av Filminstitutet ska nå fler tittare och fler publikgrupper än idag.

Byt sida

Stöd till lansering av svensk långfilm

 

Stöd till spridning av svensk kortfilm

 

Årligt stöd till etablerade medlemsorganisationer för biografer

 

Årligt stöd till etablerade distributörer, filmfestivaler och plattformar för visning av värdefull film

 

Stöd till enskilt projekt och distribution av utländsk värdefull film

 

Stöd till stabilisering och omställning för distributörer, filmfestivaler, streamingplattformar och visningsorganisationer

 

Skriv ut