Stöd till Distribution och visning

Stöd till distribution och visning

Filminstitutets stöd ska verka för att ett diversifierat utbud av värdefull film ska ses av publik i hela landet, och att filmer som får stöd av Filminstitutet ska nå fler tittare och fler publikgrupper än idag.

Byt sida

Sommar 2022

Ingen handläggning av ansökningar sker under juli månad.

För utbetalning innan sommaren ska erforderliga handlingar för

  • Redovisningar, vara oss tillhanda i god tid före den 9/6.
  • Rekvisitioner, vara oss tillhanda senast den 17/6

Inga utbetalningar görs under juli månad.

Handläggning av utbetalningar initieras åter den 15/8.

 

Stöd till lansering av svensk långfilm

 

Stöd till spridning av svensk kortfilm

 

Årligt stöd till etablerade medlemsorganisationer för biografer

 

Årligt stöd till etablerade distributörer, filmfestivaler och plattformar för visning av värdefull film

 

Stöd till enskilt projekt och distribution av utländsk värdefull film

 

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring

 

Stöd till ökad tillgänglighet inom spridning och visning

 

Stöd till utbildning och kompetensutveckling inom spridning och visning

 

Stöd till stabilisering och omställning för distributörer, filmfestivaler, streamingplattformar och visningsorganisationer

Ansökningstiden har gått ut

Stöd till intäktsbortfall för film med lanseringsstöd

Ansökningstiden har gått ut.

 

Webbinarium - Nya riktlinjer och ny online-tjänst för stödansökning (8 september 2021)

Kristin Engstedt, Chef Filmstöd, Helena Simonsson, Chef enheten Distribution och visning, Johanna Holmin, handläggare, Tomas Johansson, handläggare, Åsa Jacobsson, handläggare, Ulrika Sundbäck, handläggare och Joel Mogren, informationsförvaltare.

Skriv ut