Stöd till Distribution och visning

Stöd till distribution och visning

Filminstitutets stöd ska verka för att ett diversifierat utbud av värdefull film ska ses av publik i hela landet, och att filmer som får stöd av Filminstitutet ska nå fler tittare och fler publikgrupper än idag.

Byt sida

 

Stöd till lansering av svensk långfilm

 

Stöd till spridning av svensk kortfilm

 

Årligt stöd till etablerade medlemsorganisationer för biografer

 

Årligt stöd till etablerade distributörer, filmfestivaler och plattformar för visning av värdefull film

 

Stöd till enskilt projekt och distribution av utländsk värdefull film

 

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring

 

Stöd till ökad tillgänglighet inom spridning och visning

 

Stöd till utbildning och kompetensutveckling inom spridning och visning

 

Stöd till stabilisering och omställning för distributörer, filmfestivaler, streamingplattformar och visningsorganisationer

Ansökningstiden har gått ut

Stöd till intäktsbortfall för film med lanseringsstöd

Ansökningstiden har gått ut.

Stöd till stabilisering och omställning för distributörer, filmfestivaler och visningsorganisationer

Ansökningstiden har gått ut.

Stöd till distribution och visning - äldre (innan 6 sept 2021)

Skriv ut