Stöd till Distribution & visning
Saga
Foto: Poul-Erik Nilsen

Nya stöd från 6 sept - Distribution och visning

Filminstitutets stöd ska verka för att ett diversifierat utbud av värdefull film ska ses av publik i hela landet, och att filmer som får stöd av Filminstitutet ska nå fler tittare och fler publikgrupper än idag.

Byt sida

Webbinarium - Nya riktlinjer och ny online-tjänst för stödansökning (8 september 2021)

Kristin Engstedt, Chef Filmstöd, Helena Simonsson, Chef enheten Distribution och visning, Johanna Holmin, handläggare, Tomas Johansson, handläggare, Åsa Jacobsson, handläggare, Ulrika Sundbäck, handläggare och Joel Mogren, informationsförvaltare.

Särskild utlysning med anledning av Covid-19

Stöd till intäktsbortfall för distributörer

 

 

Särskild utlysning med anledning av Covid-19

Stöd till stabilisering och omställning för distributörer, filmfestivaler och visningsorganisationer

 

 

Stöd till lansering av svensk långfilm

 

Stöd till spridning av svensk kortfilm

 

Årligt stöd till etablerade medlemsorganisationer för biografer

 

Årligt stöd till etablerade distributörer, filmfestivaler och plattformar för visning av värdefull film

 

Stöd till enskilt projekt och distribution av utländsk värdefull film

 

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring

 

Stöd till ökad tillgänglighet inom spridning och visning

Stöd till utbildning och kompetensutveckling inom spridning och visning

 

 

Skriv ut