Distribution och visning

Referensgrupper

För att stärka bedömningen av ansökningar inom distribution och visning anlitar Filminstitutet externa referenspersoner som är sakkunniga inom dessa områden. Syftet är även att förbättra Filminstitutets omvärldsbevakning och bidra till Filminstitutets arbete med att främja den konstnärliga och kulturpolitiska utvecklingen av filmområdet. Referensgrupperna har en konsultativ roll.

Byt sida

Vill du nominera någon till referensgruppen? Fyll i och skicka in blanketten längst ner på sidan.

Stöd till lansering av svensk långfilm

Pernilla Angelin, kommunikationskonsult, Lobster & Friends Communication
Lisa Taube, projektledare och finansieringskonsult
Mathias Holtz, biografkonsulent Folkets Hus och Parker

Stöd till distribution och visning - årligt stöd

Helena Ulfvebrand, barnkultursamordnare Haninge Kommun
Pernilla Louhelainen, biografkonsulent Folkets Hus och Parker
Clarice Goulart, SVT Drama

Stöd till distribution och visning - enskilt projekt/titel/versionering

Helena Ulfvebrand, barnkultursamordnare Haninge Kommun
Pernilla Louhelainen, biografkonsulent Folkets Hus och Parker
Clarice Goulart, SVT Drama

Stöd till spridning av svensk kortfilm

Helena Ulfvebrand, barnkultursamordnare Haninge Kommun
Pernilla Louhelainen, biografkonsulent Folkets Hus och Parker
Clarice Goulart, SVT Drama

Biografstöd

Andrina Eriksson, biograftekniker, Folkets Bio
Mikael Bengtsson, biografägare, Lagan Biografer
Magnus Thörnberg, biograftekniker, Filmstaden
Tobias Ingels, filmkonsulent, Film i Dalarna

Publikanalys och innovativ marknadsföring

Tobias Brandt, Head of strategy på varumärkesbyrån Singuar Studios
Josef Kullengård, Head of Industry, Göteborg Film Festival
Katja Uneborg, producent och biografutvecklare

Skriv ut