Stöd till Distribution och visning

Referensgrupper

För att stärka bedömningen av ansökningar inom distribution och visning anlitar Filminstitutet externa referenspersoner som är sakkunniga inom dessa områden. Syftet är även att förbättra Filminstitutets omvärldsbevakning och bidra till Filminstitutets arbete med att främja den konstnärliga och kulturpolitiska utvecklingen av filmområdet. Referensgrupperna har en konsultativ roll.

Byt sida

Vill du nominera någon till referensgruppen? Fyll i och skicka in blanketten längst ner på sidan.

Stöd till lansering av svensk långfilm

AnnSophie Sandberg, marketing manager, Samsung Electronics
Pernilla Louhelainen, biografkonsulent, Folkets Hus och Parker
Andreas Degerhammar, Göteborgs Film Festival

Stöd till distribution och visning - årligt stöd

Cristina Jardim Ribeiro, verksamhetschef på Bergmancenter
Helena Ulfvenbrand, barnkultursamordnare Haninge Kommun
Daniel Wallentin, Film i Dalarna
Kajsa Finn, kultursamordnare Stenungsunds kommun

Stöd till distribution och visning - enskilt projekt/titel/versionering

Cristina Jardim Ribeiro, verksamhetschef på Bergmancenter
Helena Ulfvenbrand, barnkultursamordnare Haninge Kommun
Daniel Wallentin, Film i Dalarna
Kajsa Finn, kultursamordnare Stenungsunds kommun

Stöd till spridning av svensk kortfilm

Cristina Jardim Ribeiro, verksamhetschef på Bergmancenter
Helena Ulfvenbrand, barnkultursamordnare Haninge Kommun
Daniel Wallentin, Film i Dalarna
Kajsa Finn, kultursamordnare Stenungsunds kommun

Biografstöd

Karin Westin, filmkonsulent, Film Västernorrland
Johan Fogde Dias, biografproducent, Zita
Hans Sjöberg, biograftekniker, Filmstaden

Publikanalys och innovativ marknadsföring

Dorian Rudklint, konceptutvecklare med fokus på marknadsföring, copywriting och UX
Tanvir Mansur, producent och redaktör
Ida Thorén, festivalchef, Tempo Dokumentärfestival
Josef Kullengård, Head of Industry, Göteborg Film Festival

Skriv ut