Distribution och visning
Biopublik med hörlurar

Utveckling och tillgänglighet

Filminstitutets stöd ska verka för att ett diversifierat utbud av värdefull film ska ses av publik i hela landet, och att filmer som beviljas stöd ska nå fler tittare och fler publikgrupper än idag.

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring

 

Stöd till ökad tillgänglighet inom spridning och visning

 

Stöd till utbildning och kompetensutveckling inom spridning och visning

 

Stöd till projekt inom publikarbete för biografer

Stödet har utgått. Endast redovisning möjlig.

Skriv ut