Filminstitutets stöd

Vi berikar svensk film

Svenska Filminstitutet har i uppdrag att stimulera svenskt filmliv i vid mening. Det sker bland annat genom fördelning av ekonomiska stöd.