Filminstitutets stöd

Beviljade stöd

Här kan du se vilka stöd som Svenska Filminstitutet har beviljat. Använd sök och filtrera om du vill få fram beviljanden bara för ett visst stöd.

Sök och filtrera

  Distribution och visning – projekt och titel

  Kontinuitetsstöd - tillfälligt covid-19

  Lansering av svensk långfilm

  Ökad tillgänglighet

  Produktionsstöd

  Publikarbete

  Spridning av kort-och dokumentärfilm

  Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring

  Talangutveckling i hela landet