Filminstitutets stöd

Beviljade stöd

Här kan du se vilka stöd som Svenska Filminstitutet har beviljat. Använd sök och filtrera om du vill få fram beviljanden bara för ett visst stöd.

Sök och filtrera

    Lansering av svensk långfilm

    Ökad tillgänglighet

    Produktionsstöd

    Publikarbete