Ja, jag förstår och accepterar att filminstitutet.se använder cookies.

Läs mer här.

Stäng
Hoppa till innehållet
Filminstitutets stöd
3D Reissmuller
Foto: Ramon Reissmuller

Biografstöd

För att stärka biografer på mindre orter och komplementbiografer i större städer fördelar Filminstitutet stöd till biografägare för upprustning, publikarbete och öppna visningar för film som fått lanseringsstöd. Stöd fördelas även till utveckling av biografverksamhet på mindre ort.

Byt sida

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19 

Ansökningstiden har löpt ut

Ny information om nästa omgång kommer att publiceras den 15 december

Syftet med stödet är att stärka arrangörer av filmföreställningar på biografer som tappat biljettintäkter med anledning av covid-19.

Stöd till biografägare för upprustning

Stödet för upprustning bidrar till att biografstrukturen på främst mindre och medelstora orter bevaras och förstärks samt till att det finns biografer med likvärdig teknisk standard över hela landet.

Stöd till biografägare för publikarbete

 Stödet för publikarbete har målet att långsiktigt öka publiken och dess möjlighet att ta del av ett varierat filmutbud.

Stöd till nya biografer

Endast redovisning är möjlig.

Stöd till utveckling av biografverksamhet

 Endast redovisning är möjlig.

Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd

Stödet för öppna visningar bidrar till att stärka biografstrukturen utanför de största städerna samt till att öka spridningen av svensk och utländsk film till mindre orter. Stödet avser öppna visningar av svensk och utländsk film som fått lanseringsstöd.

Stöd till utbildning inom distribution och visning

 

Silhuett av okänd person

Elin Torestad

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 94

elin.torestad@filminstitutet.se

Porträtt Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig innovation/biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Skriv ut