För att aktivera lyssna-funktionen så måste kakor accepteras

Hoppa till innehållet
Filminstitutets stöd
3D Reissmuller
Foto: Ramon Reissmuller

Biografstöd

För att stärka biografer på mindre orter och komplementbiografer i större städer fördelar Filminstitutet stöd till biografägare för upprustning, publikarbete och öppna visningar för film som fått lanseringsstöd. Stöd fördelas även till utveckling av biografverksamhet på mindre ort.

Byt sida

Återbetalning av krismedel

OBS - nu finns frågor och svar om återbetalning av krismedel sammanställda på Filminstitutets webb, här:

Återbetalning av krismedel

 

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19 

Syftet med stödet är att stärka arrangörer av filmföreställningar på biografer som tappat biljettintäkter med anledning av covid-19.

Stöd till biografägare för upprustning

Stödet för upprustning bidrar till att biografstrukturen på främst mindre och medelstora orter bevaras och förstärks samt till att det finns biografer med likvärdig teknisk standard över hela landet.

Stöd till nya biografer

Syftet med stödet är att främja etablering av biograf på orter där biograf saknas.

Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd

Ansökningstiden har gått ut

Stödet för öppna visningar bidrar till att stärka biografstrukturen utanför de största städerna samt till att öka spridningen av svensk och utländsk film till mindre orter. Stödet avser öppna visningar av svensk och utländsk film som fått lanseringsstöd.

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring

Syftet med stödet är att främja den svenska publikens möte med filmen. Målet är att ge möjlighet att genomföra fördjupade publikanalyser och pröva marknadsföringsmetoder/-projekt för nya vägar, relevanta för den tänkta målgruppen, som kan leda till en fördjupad kunskap om filmens genomslag.

Stöd till utbildning inom distribution och visning

Syftet med stödet är att höja kompetensen inom distribution och visning för att på så sätt förbättra förutsättningarna för filmens möjligheter att nå sin publik.

Stöd till ökad tillgänglighet

Stödet till film för syntolkning och textning på svenskt språk är viktigt för att hörselskadade och synskadade ska få möjlighet att ta del av svensk film på bio, vod och dvd. Stöd fördelas för textning på svenskt språk av svensk film för biografkopior och dvd, syntolkning på svenskt språk av svensk film för dvd, biografvisning av svensk film, textad eller syntolkad på svenskt språk och utvecklings- och försöksprojekt som främjar stödets syfte.

Stöd till utveckling av biografverksamhet

Stödet upphör 31 december 2020 i och med ett styrelsebeslut den 10 december 2020.
Endast redovisning är möjlig.

Stöd till biografägare för publikarbete

Stödet upphör 31 december 2020 i och med ett styrelsebeslut den 10 december 2020.
Endast redovisning är möjlig.

 

Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist Ballester

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Skriv ut