Ja, jag förstår och accepterar att filminstitutet.se använder cookies.

Läs mer här.

Stäng
Hoppa till innehållet
Filminstitutets stöd
3D Reissmuller
Foto: Ramon Reissmuller

Biografstöd

För att stärka biografer på mindre orter och komplementbiografer i större städer fördelar Filminstitutet stöd till biografägare för upprustning, publikarbete och öppna visningar för film som fått lanseringsstöd. Stöd fördelas även till utveckling av biografverksamhet på mindre ort.

Byt sida

Sommarinformation

Sommarinformation

För utbetalning innan sommaren ska erforderliga handlingar (kompletta redovisningar samt rekvisitioner) vara oss tillhanda i god tid före den 18 juni.
Ingen handläggning av ansökningar, redovisningar eller utbetalningar sker under perioden 1 juli till 9 augusti.
Denna hantering initieras åter den 10 augusti då ansökningar och andra stödhandlingar inkomna under ovanstående period (1/7-9/8) registreras. Om bekräftelse på inkommen ansökan inte har skickats till uppgiven epostadress senast 15 augusti kontakta administratör.

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19     

Ansökningstiden har gått ut

Syftet med stödet är att stärka arrangörer av filmföreställningar på biografer som tappat biljettintäkter med anledning av covid-19.

Stöd till biografägare för upprustning

Obs! Extra utlysning av stöd för upprustning av biografer med akuta behov

För att möta behoven hos de biografer som akut behöver ersätta nödvändig utrustning som till exempel projektorer går det nu att ansöka om stöd för upprustning av biograf. Sista ansökningsdag är 5 juni och ansökan behöver vara komplett, inklusive två offerter. Filminstitutet kommer att prioritera bland ansökningarna för att i mån av tid behandla de mest akuta innan sommaren. Övriga ansökningar kommer att behandlas i höst. Beslut för de ansökningar som behandlas innan sommaren kommer senast vecka 25.

Stödet för upprustning bidrar till att biografstrukturen på främst mindre och medelstora orter bevaras och förstärks samt till att det finns biografer med likvärdig teknisk standard över hela landet.

Stöd till biografägare för publikarbete

Ny information på stödsidan! Stödet för publikarbete har målet att långsiktigt öka publiken och dess möjlighet att ta del av ett varierat filmutbud.

Stöd till nya biografer

Endast redovisning är möjlig.

Stöd till utveckling av biografverksamhet

 Endast redovisning är möjlig.

Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd

Stödet för öppna visningar bidrar till att stärka biografstrukturen utanför de största städerna samt till att öka spridningen av svensk och utländsk film till mindre orter. Stödet avser öppna visningar av svensk och utländsk film som fått lanseringsstöd.

Stöd till utbildning inom distribution och visning

 

Silhuett av okänd person

Elin Torestad

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 94

elin.torestad@filminstitutet.se

Porträtt Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig innovation/biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Skriv ut