Ja, jag förstår och accepterar att filminstitutet.se använder cookies.

Läs mer här.

Stäng
Filminstitutets stöd
3D Reissmuller
Foto: Ramon Reissmuller

Biografstöd

För att stärka biografer på mindre orter och komplementbiografer i större städer fördelar Filminstitutet stöd till biografägare för upprustning, publikarbete och öppna visningar för film som fått lanseringsstöd. Stöd fördelas även till utveckling av biografverksamhet på mindre ort.

Byt sida

Stöd till biografägare för upprustning

Stödet för upprustning bidrar till att biografstrukturen på främst mindre och medelstora orter bevaras och förstärks samt till att det finns biografer med likvärdig teknisk standard över hela landet.

Stöd till biografägare för publikarbete

Stödet för publikarbete har målet att långsiktigt öka publiken och dess möjlighet att ta del av ett varierat filmutbud.

Stöd till nya biografer

Syftet är att främja etablering av biograf på orter där biograf saknas

Stöd till utveckling av biografverksamhet

 Syftet med stödet är att stärka och utveckla biografstrukturen för att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik, att stärka biografens position samt att öka både intäkter och antalet besökare. Det kan gälla allt från investeringar i lokalen i form av ny teknik eller komfort till investering av nya digitala kommunikationskanaler.

Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd

Stödet för öppna visningar bidrar till att stärka biografstrukturen utanför de största städerna samt till att öka spridningen av svensk och utländsk film till mindre orter. Stödet avser öppna visningar av svensk och utländsk film som fått lanseringsstöd.

Stöd till utbildning inom distribution och visning

 

Silhuett av okänd person

Elin Torestad

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 94

elin.torestad@filminstitutet.se

Silhuett av okänd person

Ulrika Sundbäck

Ansvarig innovation/biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Skriv ut