Filminstitutets stöd

Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd

Syftet med stödet är att stimulera biografer i hela landet att bredda filmutbudet.

Ansökningstiden har gått ut

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av biografägare

  • på orter med färre än 25 000 invånare.*
  • på orter med fler än 25 000 invånare* som uppfyller definitionen av komplementbiograf.**
  • på orter med fler än 25 000 invånare om särskilda skäl föreligger.***
  • Även sammanslutning av flera biografägare för biografer som uppfyller kraven kan söka stödet.

*Antalet invånare bedöms i enlighet med SCB:s tätortsregister.
**Biograf där minst 30 % av de öppna visningarna föregående spelår utgörs av filmer som inte kommer från USA, Sverige, Australien, Storbritannien och Nya Zeeland.
***Särskilda skäl innebär att biografen har en stor betydelse vad gäller verksamhet (exempelvis omfattande verksamhet riktad till barn och unga, skolbio och filmutbud i samarbete med filmklubbar) eller upptagningsområde (exempelvis är den enda biografen i orten) samt har behov av ekonomiskt stöd och ändå har bärkraft på sikt.

För vad kan man söka?

Stödet får ges för öppna visningar av svensk och utländsk långfilm som fått lanseringsstöd från Svenska Filminstitutet. Med lanseringsstöd avses Stöd till lansering av svensk långfilm och Stöd till lansering av importerad kvalitetsfilm.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Se Generella villkor

När och hur ansöker man?

Ansökan görs på blankett som finns längre ner på sidan. Stödet är sökbart från den 1 februari.
Deadline 2021:  15 februari och avser föregående verksamhetsår.
Alla bilagor, samt excelfil ska mejlas samtidigt som ansökningsblanketten.

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten. Om sökanden inte fått bekräftelsemejl ett par dagar efter inskick, vänligen kontakta stodhandlingar@filminstiutet.se

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.


Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info:: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Fördelningen görs av Filminstitutet utifrån antalet sålda biljetter för öppna visningar av långfilmer som fått lanseringsstöd av Filminstitutet. Stödsökare måste därmed redovisa från verifierad biografbesökarstatistik för samtliga öppna föreställningar redovisade per filmtitel under föregående år för beviljat stöd.

Se även dokumentet Generella villkor längst ner.

Hur redovisar/ansöker man?

För att redovisa Stöd till öppna visningar av film som fått lanseringsstöd ("Biotian") går du in på Bioguiden, välj biografstatistik i menyn till vänster, välj datum (se nedan).

  • Datum: 2020-01-01 – 2020-12-31 och uppdatera grafen. Exportera filen i excel genom att trycka på symbolen för excel.
  • Mejla den orörda excelfilen till biograf@filminstitutet.se  helt orörd. Vi tar endast emot digitala filer.

Ansökan, redovisning och bilagor (se ansökningsblanketten) om särskilda skäl föreligger, ska vara Filminstitutet tillhanda senast den 15 februari 2021.

Om sökanden inte fått bekräftelsemail senast inom en vecka, vänligen kontakta administratör på stodhandlingar@filminstitutet.se.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd. Ett epost-meddelande skickas vid utbetalningstillfället till kontaktpersonen angiven på ansökan.

Hur betalas stödet ut?

Stödet betalas ut tidigast i april/maj 2021.

Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Pia Strandberg

Pia Strandberg

Administratör

Tel: 08-665 11 29

pia.strandberg@filminstitutet.se

Skriv ut