Filminstitutets stöd

Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd

Syftet med stödet är att stimulera biografer i hela landet att bredda filmutbudet.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av biografägare

  • på orter med färre än 25 000 invånare.*
  • på orter med fler än 25 000 invånare* som uppfyller definitionen av komplementsbiograf.**
  • på orter med fler än 25 000 invånare om särskilda skäl föreligger.***
  • Även sammanslutning av flera biografägare för biografer som uppfyller kraven kan söka stödet.

*Antalet invånare bedöms i enlighet med SCB:s tätortsregister.
**Biograf där minst 30 % av de öppna visningarna föregående spelår utgörs av filmer som inte kommer från USA, Sverige, Australien, Storbritannien och Nya Zeeland.
***Särskilda skäl innebär att biografen har en stor betydelse vad gäller verksamhet (exempelvis omfattande verksamhet riktad till barn och unga, skolbio och filmutbud i samarbete med filmklubbar) eller upptagningsområde (exempelvis är den enda biografen i orten) samt har behov av ekonomiskt stöd och ändå har bärkraft på sikt.

För vad kan man söka?

Stödet får ges för öppna visningar av svensk och utländsk långfilm som fått lanseringsstöd från Svenska Filminstitutet. Med lanseringsstöd avses Stöd till lansering av svensk långfilm och Stöd till lansering av importerad kvalitetsfilm.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Se Generella villkor

När och hur ansöker man?

Ansökan görs på blankett som finns längre ner på sidan. Ansökan görs årligen senast 1 februari och avser föregående verksamhetsår. Alla bilagor, excelfil samt intyg ska mejlas samtidigt som ansökningsblanketten. Observera att om inte alla dokument inkommer samtidigt, registreras inte ansökan.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att bergäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Tillfälligt ökat anslag

Riksdagen har den 20 juni 2018 beslutat att tillfälligt förstärka stödet för mindre biografer, filmfestivaler och andra aktörer som verkar för att främja en levande filmkultur i hela landet med 15 miljoner kronor.
4 miljoner kronor av det tillfälliga stödet tillförs stöd för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd. De extra medlen tillkommer utöver de ordinarie medlen och fördelas utifrån stödets ordinarie bedömningskriterier i samband med den ordinarie ansökan om årligt stöd.

Hur bedöms ansökan?

Fördelningen görs av Filminstitutet utifrån antalet sålda biljetter för öppna visningar av långfilmer som fått lanseringsstöd av Filminstitutet. Stödsökare måste därmed redovisa från verifierad biografbesökarstatistik för samtliga öppna föreställningar redovisade per filmtitel under föregående år för beviljat stöd.

Se även dokumentet Generella villkor längst ner.

Hur redovisar/ansöker man?

För att redovisa Stöd till öppna visningar av film som fått lanseringsstöd ("Biotian") går du in på Bioguiden, välj biografstatistik i menyn till vänster, välj datum (se nedan).

  • Datum: 2018-01-01 – 2018-12-31 och uppdatera grafen. Exportera filen i excel genom att trycka på symbolen för excel.
  • Mejla den orörda excelfilen till biograf@filminstitutet.se  helt orörd. Vi tar endast emot digitala filer.
  • Fyll i Intyget (se nedan) och mejla även det till biograf@filminstitutet.se .

Ansökan, redovisning och intyg, och bilagor (se ansökningsblanketten) om särskilda skäl föreligger, ska vara Filminstitutet tillhanda senast den 1 februari 2019.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd. Ett epost-meddelande skickas vid utbetalningstillfället till kontaktpersonen angiven på ansökan.

Hur betalas stödet ut?

Stödet betalas ut tidigast i maj/juni 2019.

Pia Strandberg

Administratör/Ansvarig biograf/distributionsstöd

Tel: 08-665 11 29

pia.strandberg@filminstitutet.se

Ulrika Sundbäck

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Skriv ut