Filminstitutets stöd

Stöd till nya biografer

Syftet är att främja etablering av biograf på orter där biograf saknas

Stödet har inga nya deadlines för 2020, endast redovisning är möjlig.

 

Hur redovisar man?

Biografägaren redovisar stödet genom att skicka in underlag som styrker kostnaderna för teknisk utrustning senast sex månader efter beslut. Efter ett års verksamhet ska Biografägaren sammanfatta resultat och utfall vad gäller programutbud och publikantal.

Stödmottagare ska även i efterhand redovisa biografbesökarstatistik för det första verksamhetsåret med verifierad och säkerställd data. Stödmottagare måste därmed redovisa från Filmägarnas kontrollbyrå verifierad data för samtliga föreställningar under denna period.
Stödet för marknadsföring redovisas senast en månad efter avslutat projekt på särskild blankett samt en sammanställning av ekonomiskt utfall styrkt av huvudbok, resultaträkning eller i sista hand vidimerade kopior kvitton och fakturor.

 

Silhuett av okänd person

Elin Torestad

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 94

elin.torestad@filminstitutet.se

Porträtt Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig innovation/biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Skriv ut