Filminstitutets stöd

Stöd till utveckling av biografverksamhet

Syftet med stödet är att stärka och utveckla biografstrukturen för att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik, att stärka biografens position samt att öka både intäkter och antalet besökare. Det kan gälla allt från investeringar i lokalen i form av ny teknik eller komfort till investering av nya digitala kommunikationskanaler.

Stödet upphör 31 december 2020 i och med ett styrelsebeslut den 10 december 2020.
Endast redovisning är möjlig.

Hur redovisar man?

Biografägaren redovisar stödet genom att skicka in en redovisningsblankett samt en ekonomisk sammanställning av kostnaderna styrkt av revisor. Stödmottagare ska även i efterhand redovisa biografbesökarstatistik för 2019 med verifierad och säkerställd data. Stödmottagare måste därmed redovisa från Filmägarnas kontrollbyrå verifierad data för samtliga öppna föreställningar under denna period.

Dessa redovisningar ska skickas till Filminstitutet senast den 15 augusti 2021. Om redovisning inte skickas in i tid blir biografägaren återbetalningsskyldig.

Se även dokumentet Generella villkor längst ner på sidan.

 

Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist Ballester

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Skriv ut