Ja, jag förstår och accepterar att filminstitutet.se använder cookies.

Läs mer här.

Stäng
Hoppa till innehållet
Filminstitutets stöd
Saga
Foto: Poul-Erik Nilsen

Stöd till distribution och visning

Filminstitutet fördelar stöd till distributörer på den svenska marknaden för lansering av svensk långfilm, textning och syntolkning av svensk film, lansering av importerad kvalitetsfilm och spridning av svensk kortfilm. Målet är att öka publiken för svensk film och att främja distribution av kvalitetsfilm.

Byt sida

Stöd till distribution och visning - årligt stöd. Särskild utlysning hösten 2020 med anledning av covid-19 

Ansökningstiden har löpt ut

Syftet med stödet är att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik i hela landet, samt att öka mångfalden på den svenska filmrepertoaren.

Stöd till distribution och visning - årligt stöd

Syftet med stödet är att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik i hela landet samt att öka mångfalden på den svenska filmrepertoaren. Stödet kan sökas av aktör som främjar distribution och visning av film i olika visningsfönster; till exempel distributörer, filmfestivaler, föreningar och organisationer. Endast etablerade aktörer i den svenska filmbranschen kan söka.

Stöd till distribution och visning - enskilt projekt och titel, distribution av importerad kvalitetsfilm (enskild titel), versionering av importerad barnfilm (enskild titel)

Syftet med stödet är att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik i hela landet samt att öka mångfalden på den svenska filmrepertoaren. Stödet kan sökas av aktör som främjar distribution och visning av film i olika visningsfönster; till exempel distributörer, filmfestivaler, föreningar och organisationer.

Stöd till lansering av svensk långfilm

Stödet till lansering av svensk långfilm bidrar till att ge svensk film en framträdande position på den nationella biografrepertoaren. Stödet riktas mot filmer med otillräckliga lanseringsresurser i relation till den publika potentialen, och fördelas även till filmer där det bedöms kunna göra en påtaglig skillnad för det publika utfallet.
Från och med 1 juni 2015 är alla svenska långfilmer (över 70 minuter) som fått produktionsstöd från Filminstitutet berättigade till lanseringsstöd. Även filmer utan produktionsstöd är välkomna att söka.

Stöd till ökad tillgänglighet

Stödet till film för syntolkning och textning på svenskt språk är viktigt för att hörselskadade och synskadade ska få möjlighet att ta del av svensk film på bio, vod och dvd. Stöd fördelas för textning på svenskt språk av svensk film för biografkopior och dvd, syntolkning på svenskt språk av svensk film för dvd, biografvisning av svensk film, textad eller syntolkad på svenskt språk och utvecklings- och försöksprojekt som främjar stödets syfte.

Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm

Stödet till spridning av svensk kortfilm stärker möjligheterna för konstnärligt värdefulla filmer i denna genre att nå ut till publiken. I första hand ges stöd till större distributionsprojekt som omfattar flera filmer. Det är även möjligt att söka stöd till distribution av enskilda titlar.

Stöd till spridning av långfilm i hela landet

Stödet upphör 31 december 2020 i och med ett styrelsebeslut den 10 december 2020.

Stödets syfte är att uppmuntra distributörer att programsätta film på biografer som har små möjligheter till att nå höga biljettintäkter. Stödet söks efter en film haft premiär och beräknas utifrån hur många biografer som visat filmen med liten intäkt.

Utvecklingsstöd för distribution och visning

För att ytterligare möjliggöra och underlätta filmens möjligheter att nå sin publik inför Filminstitutet från och med 1 januari 2015 två nya stöd som ska verka främjande för detta. Innovationsstödet (Upphör 31 december 2020) ska möjliggöra utvecklingen av nya former för distribution och visning och utbildningsstödet ska verka kompetenshöjande för yrkesverksamma inom samma område.

Stöd till innovation inom distribution och visning

Stödet upphör 31 december 2020 i och med ett styrelsebeslut den 10 december 2020.
Endast redovisning är möjlig.

Stödet ska genom nya konstellationer möjliggöra utvecklingen av innovativa idéer som kan handla om metoder, affärsmodeller, teknik och organisation.

Stöd till utbildning inom distribution och visning

För att förbättra filmens väg till publiken kan verksamma inom branschen söka stöd för kurser, utbildning och studieresor.

 

 

 

 

 

Kristin Engstedt

Kristin Engstedt

Enhetschef

Tel: 08-665 12 95

kristin.engstedt@filminstitutet.se

Tomas Johansson

Tomas Johansson

Ansvarig distributionsstöd

Tel: 08-665 11 35

tomas.johansson@filminstitutet.se

Porträtt Helena Simonsson

Helena Simonsson

Svensk lanseringskonsulent

Tel: 08-665 11 96

helena.simonsson@filminstitutet.se

Pia Strandberg

Pia Strandberg

Administratör/Ansvarig biograf/distributionsstöd

Tel: 08-665 11 29

pia.strandberg@filminstitutet.se

Porträtt Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig innovation/biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Johanna Holmin

Ansvarig distributionsstöd

Tel: 08-665 12 37

johanna.holmin@filminstitutet.se

Skriv ut