Filminstitutets stöd

Förändringar av stödgivning med anledning av covid-19

Den här sidan uppdateras löpande med information om de åtgärder Svenska Filminstitutet vidtar med anledning av covid-19. Senast uppdaterad 2021-01-12.

Filminstitutet har med anledning av de negativa effekterna av covid-19 på svensk filmbransch vidtagit en rad åtgärder för att underlätta. Åtgärderna på samtliga stödgivningsområden gäller tills vidare. Detaljerad information om hur enskilda stöd påverkas publiceras på respektive stödgivningsområde allteftersom de färdigställs.

För frågor om enskilda stöd kontakta aktuell handläggare. Kontaktuppgifter finns på respektive stödgivningsområdes hemsida. 

Covid-19 relaterade stöd, sökbara

Sök stöd för lång spelfilm

Sök stöd för dokumentär

Sök stöd för kortfilm

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19

Tidigare stöd med extra krismedel, ansökningstid utlöpt

Villkor för utökat produktionsstöd, dokumentär, med anledning av covid-19 (juni-oktober 2020) 

Villkor för utökat produktionsstöd, lång spelfilm, med anledning av covid-19 (juni-oktober 2020)

Sök stöd till fortsatt kontinuitet

Sök stöd för dramaserie

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19 (biografstöd)

Stöd till distribution och visning - årligt stöd. Särskild utlysning hösten 2020 med anledning av covid-19 (Distributörer och filmfestivaler)

Stöd till fortsatt utveckling och kontinuitet för produktionsbolag med anledning av covid-19 (med deadline 8 juni 2020) 

Villkor för utökat produktionsstöd, lång spelfilm, med anledning av covid-19 (mars-maj 2020) 

Villkor för utökat produktionsstöd, dokumentär, med anledning av covid-19 (mars-maj 2020)

Webbinarium 12 november

Produktionsstödsenhetens chefer, controllers och handläggare svarar på frågor om det krisstöd för produktionsbolag och film- och dramaserieprojekt i produktion som utlystes 12 november.

Webbinarium 19 oktober

Information och svar på frågor om de krisstöd som utlystes den 19 oktober 2020. Medverkar gör Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet, Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd, Magdalena Jangard, enhetschef Produktionsstöd och Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning. Deltar gör även handläggare vid avdelningen Filmstöd.

Skriv ut