Filminstitutets stöd

Stödgivning med anledning av covid-19

Den här sidan uppdateras löpande med information om de åtgärder Svenska Filminstitutet vidtar med anledning av covid-19. Senast uppdaterad 2021-12-03.

Filminstitutet har med anledning av de negativa effekterna av covid-19 på svensk filmbransch vidtagit en rad åtgärder för att underlätta. Åtgärderna på samtliga stödgivningsområden gäller tills vidare. Detaljerad information om hur enskilda stöd påverkas publiceras på respektive stödgivningsområde allteftersom de färdigställs.

För frågor om enskilda stöd kontakta aktuell handläggare. Kontaktuppgifter finns på respektive stödgivningsområdes hemsida.

Covid-19 relaterade stöd, sökbara

Stöd till förändrade villkor lång spelfilm för perioden 1 september - 31 december (deadline 10 januari, 2022)

Stöd till förändrade villkor lång dokumentärfilm för perioden 1 september - 31 december (deadline 10 januari, 2022)

Stöd till förändrade villkor kortfilm för perioden 1 september - 31 december (deadline 10 januari, 2022)

Stöd till stabilisering och omställning för biografer (sökbar från och med 12 januari, 2022)

 

Tidigare stöd med extra krismedel, ansökningstid utlöpt

Produktionsstöd

Villkor för utökat produktionsstöd, lång spelfilm, med anledning av covid-19 (deadline 1 augusti, 2020) 

Villkor för utökat produktionsstöd, dokumentär, med anledning av covid-19 (deadline 1 augusti, 2020)

Stöd till fortsatt utveckling och kontinuitet för produktionsbolag med anledning av covid-19 (deadline 8 juni, 2020) 

Villkor för utökat produktionsstöd, dokumentär, med anledning av covid-19 (deadline 1 december, 2020) 

Villkor för utökat produktionsstöd, lång spelfilm, med anledning av covid-19 (deadline 1 december, 2020)

Stöd till fortsatt utveckling och kontinuitet för produktionsbolag med anledning av covid-19 (deadline 26 november, 2020)

Stöd till svensk dramaserieproduktion med utökade kostnader med anledning av covid-19 (deadline 26 november, 2020)

Talent to Watch (deadline 22 mars, 2021)

Stöd till produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19 - lång spelfilm (deadline 30 april, 2021)

Stöd till produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19 - lång dokumentärfilm (deadline 30 april, 2021)

Villkor för utökat produktionsstöd, lång spelfilm, med anledning av covid-19 (november 2020 - mars 2021) (deadline 1 maj, 2021)

Villkor för utökat produktionsstöd, dokumentär, med anledning av covid-19 (november 2020 - mars 2021) (deadline 1 maj, 2021)

Villkor för utökat produktionsstöd, kortfilm, med anledning av covid-19 (12 mars - 31 december 2020) (deadline 1 maj, 2021)

Stöd till förändrade villkor lång spelfilm för perioden 1 april – 31 augusti 2021 (deadline 1 september, 2021)

Stöd till förändrade villkor lång dokumentärfilm för perioden 1 april – 31 augusti 2021 (deadline 1 september, 2021)

Stöd till förändrade villkor kortfilm för perioden 1 januari –31 augusti 2021 (deadline 1 september, 2021)

Stöd till svensk dramaserieproduktion med utökade kostnader med anledning av covid-19 – 2021 (deadline 1 oktober, 2021)

Stöd till filmprojekt baserat på simulerade bruttobiljettintäkter avseende visning på svod, tillfällig PRS med anledning av covid-19 (deadline 31 oktober, 2021)

Distribution och visning

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19 (biografstöd, totalt tre omgångar, deadline 23 juni, 2021)

Stöd till distribution och visning - årligt stöd. Särskild utlysning hösten 2020 med anledning av covid-19 (distributörer och filmfestivaler, totalt två omgångar, deadline 19 mars, 2021)

Ny utlysning av krisstöd för biografer för intäktsbortfall (deadline 23 juni, 2021)

Stöd till intäktsbortfall för distributörer (deadline 6 oktober, 2021)

Stöd till stabilisering och omställning för distributörer, filmfestivaler och visningsorganisationer (deadline 6 oktober, 2021)

Stöd till intäktsbortfall för biografer för perioden 1 juli - 30 september (deadline 22 oktober, 2021)

 

Återbetalning av krismedel

Nu finns frågor och svar om återbetalning av krismedel sammanställda på Filminstitutets webb, här:

Återbetalning av krismedel

 

Webbinarium om krisstöd för produktionsbolag och film- och dramaserieprojekt (12 november, 2020)

Produktionsstödsenhetens chefer, controllers och handläggare svarar på frågor om det krisstöd för produktionsbolag och film- och dramaserieprojekt i produktion som utlystes 12 november.

Webbinarium (19 oktober, 2020)

Information och svar på frågor om de krisstöd som utlystes den 19 oktober 2020. Medverkar gör Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet, Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd, Magdalena Jangard, enhetschef Produktionsstöd och Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning. Deltar gör även handläggare vid avdelningen Filmstöd.

Skriv ut