Filminstitutets stöd
Ruben Östlund instruerar Woody Harrelson under inspelningen av Triangle of Sadness
Inspelningsbild från Triangle of Sadness, manus och regi Ruben Östlund. Fr.v. Henrik Dorsin, Mia Benson, Ruben Östlund och Woody Harrelson. Foto: Tobias Henriksson

Stöd till filmproduktion

Stöd till produktion av svensk långfilm, kortfilm och dokumentärfilm hanteras av Filminstitutets produktionsstödenhet. Här hittar du riktlinjer till Filminstitutets alla stöd till filmproduktion samt villkor för satsningar. Mer information och kontaktperson hittar du på sidan för respektive stöd. Villkor för utökat produktionsstöd med anledning av ökade kostnader pga av covid-19, se under respektive Stöd till produktion av filmprojekt – dokumentär/lång spelfilm.

Byt sida

Intake och handläggningstider under Jul & Nyår

Produktionsstödsenheten på Filminstitutet har beslutat att införa ett uppehåll i handläggningen av ansökningar till ordinarie utvecklings- och produktionsstöd.
Anledningen till beslutet är enhetens nödvändiga hantering av den stora volymen av ansökningar till krisstöd.

Det är fortfarande möjligt att skicka in ansökningar till ordinarie stöd.
Men ansökningar som kommer in under perioden 11 december 2020 – 11 januari 2021 kommer att registreras med handläggningsdatum från den 11 januari 2021. Detta innebär att ansökans handläggningstid förlängs. Detsamma gäller utbetalning av rekvisitioner under denna period.

Under januari, februari och mars arbetar produktionsstödsenheten med framtagning, utlysning och handläggning av särskilt krisstöd.

Arbetet med krisstöd innebär följande:

  • Svarstider blir längre, gäller både telefon och e-post
  • Aktiva ansökningar kan ta längre tid att handlägga/komma till beslut
  • Nya ansökningar till Filminstitutets reguljära stöd kan ta längre tid att handlägga
  • Handläggning av inlämnade redovisningar kan ta längre tid

För intyg om godkänd samproduktion och Certificate of Origin se länk i rutan längst ner på sidan.

 

Stöd till talangutveckling med anledning av covid-19 - Talent to Watch

Syfte med detta krisstöd är att säkerställa att nya röster/talanger i hela landet får möjligheter att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen, trots utmanande tider på grund av Covid-19-pandemin. Med nya röster/talanger menas i detta fall producenter, manusförfattare och regissörer, som ännu inte har hittat vägen in i den svenska filmproduktionens ekosystem.

Stöd till utveckling av filmprojekt - lågbudgetsatsning - Moving Sweden

Syftet med stödet är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genomhögt kreativt tak och lägre ekonomisk risk.

Stöd till produktion av filmprojekt - lågbudgetsatsning - Moving Sweden

Syftet med satsningen är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genomhögt kreativt tak och lägre ekonomisk risk. 

Stöd till utveckling av filmprojekt

Kortfilm och nya format  

Syftet med stödet är att stärka den svenska kortfilmen genom att ge producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla projekt från idé fram till produktion.

Dokumentär

Syftet med stödet är att
genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk dokumentärfilm
med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken. 

Lång spelfilm

Syftet med stödet är att stärka den svenska filmen genom att ge producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla projekt från idé fram till produktion.

Slatestöd

Syftet med stödet är att stärka den svenska filmen och bidra till målen för svensk film genom att skapa utrymme och kontinuitet för enskilda etablerade upphovspersoner i tidig utveckling. Att möjliggöra för enskilda upphovspersoner att pröva idéer i ett tidigt skede. 

Stöd till produktion av filmprojekt 

Kortfilm och nya format  

Inkl. villkor för utökat produktionsstöd med anledning av ökade kostnader pga av covid-19, 12 mars-31 december 2020

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en variation av berättande i det korta formatet.

Dokumentär

Inkl. villkor för utökat produktionsstöd med anledning av ökade kostnader pga av covid-19, mars-maj 2020, juni-oktober 2020 samt november 2020 - mars 2021

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk dokumentärfilm med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken.

Lång spelfilm

Inkl. villkor för utökat produktionsstöd med anledning av ökade kostnader pga av covid-19, mars-maj 2020, juni-oktober 2020 samt november 2020 - mars 2021

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk film inom alla genrer med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken. 

Stöd till filmprojekt - Marknadsstöd

Syftet med stödet är att bredda repertoaren och öka genrespridningen genom att stödja filmer av hög kvalitet med stark publikpotential och stor förankring på den nationella marknaden. Med det menas att filmen ska ha hög igenkänningsfaktor, populärkulturella aspekter, relevant tematik, originalitet och ett brett tilltal i utförandet samt hantverksskicklig verkshöjd. 

Stöd till Internationella samproduktioner

Syftet med stödet är att stärka samarbetet mellan utländska producenter och svenska produktionsbolag samt öka möjligheterna till internationell finansiering och spridning av internationell film i Sverige. 

Stöd till utveckling av filmprojekt baserat på kvalitetsresultat

Syftet med stödet är att premiera kvalitet och utveckla svensk film baserat på enskilda filmprojekts nationella och internationella framgångar och genomslag.

Stöd till filmprojekt - Publikrelaterat stöd/PRS

Syftet med stödet är att bidra till en stark och dynamisk filmbransch och att underlätta finansiering av ny svensk film.

Stöd till talangutveckling i hela landet

Syfte är att stärka den svenska filmen genom att bidra till talangutveckling i hela landet och öka utbytet av kunskap och erfarenhet för aktörer verksamma inom filmområdet.

Stöd till kontinuitet - produktionsbolag

Syftet med stödet är att skapa goda förutsättningar för oberoende svenska produktionsbolag att utveckla och stärka den svenska filmen i enlighet med målen för svensk film. Stödet ska möjliggöra för bolaget att höja kompetensen, säkra återväxten samt underlätta kontinuerlig projektutveckling.  

Stöd till ökad kompetens inom utveckling och produktion

Syftet med stödet är att höja kompetensen för professionellt verksamma inom svensk filmbransch för att stärka den svenska filmen genom fortbildning och liknande.

Tidigare satsningar

Stöd till svensk dramaserieproduktion med utökade kostnader med anledning av covid-19 

Stödets syfte är att verka för att långsiktigt och framåtsyftande motverka de negativa konsekvenserna för produktion av svenska dramaserier orsakade av covid-19 under 2020. Stödets syfte är också att skapa förutsättningar för produktionsbolag/samproducenter/finansiärer att investera i svensk dramaproduktion framåt.

Stöd till fortsatt utveckling och kontinuitet för produktionsbolag med anledning av covid-19 - deadline 26 november 2020

Stödets syfte är att verka för möjlighet till långsiktig kontinuitet för oberoende mindre svenska produktionsbolag och motverka den negativa påverkan som orsakats av covid-19.

Stöd till utveckling av filmprojekt - Wild Card

Syftet med det nya stödet är att fånga upp unika filmröster från de olika filmutbildningarna, och att ge de nyexaminerade regissörerna en chans att snabbt komma igång att testa, utforska och filma efter sin utbildning.

Stöd till fortsatt utveckling och kontinuitet för produktionsbolag med anledning av covid-19- deadline 8 juni 2020

Syftet med stödet är att för svenska produktionsbolag underlätta fortsatt kontinuitet och utveckling av värdefull svensk film.

Stöd till utveckling av filmprojekt - Corona 2020

Syftet med stödet är att stärka den svenska kortfilmen genom att ge stöd till manusutveckling av åtta korta spelfilmer som skildrar vår samtid i coronavirusets skugga 2020.

Stöd till produktion av filmprojekt - Glöd

Syftet med stödet är att främja film som delvis eller helt innehåller något av de nationella minoritetsspråken och därigenom breddar bilden av Sverige och Sveriges nationella minoriteter genom att ge stöd till tio dokumentära kortfilmer.

Stöd till produktion av filmprojekt - 2121

Syftet med stödet är att stärka den svenska kortfilmen genom att låta sex etablerade filmare göra kortfilm om framtiden.

Stöd till utveckling av filmprojekt - Manussatsning 2019-2020

Syftet med stödet är att stärka den publika svenska filmen samt att öka jämställdheten och mångfalden av berättelser genom att ge kvinnliga manusförfattare möjlighet att utveckla filmprojekt med en tänkt budget över 30 miljoner kronor.

Stöd till produktion av filmprojekt - It’s Love!

Syftet med stödet är att bredda den svenska kortfilmen genom att ge stöd till fem korta kortfilmer i filmgenren romantisk komedi.

Stöd till utveckling av filmprojekt - 
Svensk ungdomsfilm

Syftet med stödet är att utveckla idéer och berättelser som kan attrahera och vara relevanta för den svenska ungdomspubliken på bio. Filmerna ska ha som ambition att nå en stor publik, målet är minst 100 000 besökare.

Skriv ut