Filminstitutets stöd
Inspelningsbild från Turpa Kiinni Minun Haters i regi av Jon Blåhed Foto: Helen Ahlsson

Stöd till filmproduktion

Stöd till produktion av svensk långfilm, kortfilm och dokumentärfilm hanteras av Filminstitutets produktionsstödenhet. Här hittar du riktlinjer till Filminstitutets alla stöd till filmproduktion. Mer information och kontaktperson hittar du på sidan för respektive stöd.

Byt sida

Med anledning av att Erika Wasserman (konsulent för kortfilm) slutar på Filminstitutet kommer vi ha en tillfällig lösning för handläggning av ansökningar. Patrik Axén, controller för kortfilm, ersätter tillsvidare Erika Wasserman. Rekrytering av ersättare pågår och beräknas vara klar i början av hösten.

Följande datum gäller:
1 juni:  Intake till Erika Wasserman stängs. Erika kommer hantera samtliga ansökningar som inkommit till och med detta datum samt följa upp pågående projekt. 

4 juni:  Patrik Axén ersätter Erika Wasserman tills vidare. Patrik kommer enbart hantera ärenden som registrerats från och med 4 juni samt följa upp pågående projekt från och med augusti månad. Patrik kommer inte hantera nya ansökningar som avser projekt som fått avslag från Erika såvida projektet inte genomgått omfattande förändringar.

Calle Marthin (konsulent för lång spelfilm) avslutar sitt uppdrag som konsulent per den 1 juli. Rekrytering av ersättare pågår. Tills dess att Calle Marthins ersättare är på plats kommer Jenny Gilbertsson (filmkonsulent för barn och unga) att vikariera som konsulent för lång spelfilm. Jenny kommer endast att ta emot nya ansökningar samt följa upp pågående projekt. Jenny kommer fortsatt att vara ansvarig för film för barn och unga under perioden.

Utöver uppdraget som konsulent för lång spelfilm, kommer Madeleine Ekman att vara konsulent för internationella samproduktioner från och med 7 augusti

 

Stöd till utveckling av filmprojekt - Wild Card

Syftet med det nya stödet är att fånga upp unika filmröster från de olika filmutbildningarna, och att ge de nyexaminerade regissörerna en chans att snabbt komma igång att testa, utforska och filma efter sin utbildning.

Stöd till utveckling av filmprojekt - lågbudgetsatsning - Moving Sweden

Syftet med stödet är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genomhögt kreativt tak och lägre ekonomisk risk.

Produktion av filmprojekt -lågbudgetsatsning - Moving Sweden

Syftet med satsningen är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genomhögt kreativt tak och lägre ekonomisk risk. 

Stöd till utveckling av filmprojekt

Kortfilm  

Syftet med stödet är att stärka den svenska kortfilmen genom att ge producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla projekt från idé fram till produktion.

Dokumentär

Syftet med stödet är att
genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk dokumentärfilm
med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken. 

Lång spelfilm

Syftet med stödet är att stärka den svenska filmen genom att ge producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla projekt från idé fram till produktion.

Slatestöd

Syftet med stödet är att stärka den svenska filmen och bidra till målen för svensk film genom att skapa utrymme och kontinuitet för enskilda etablerade upphovspersoner i tidig utveckling. Att möjliggöra för enskilda upphovspersoner att pröva idéer i ett tidigt skede. 

Stöd till produktion av filmprojekt 

Kortfilm  

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en variation av berättande i det korta formatet.

Dokumentär

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk dokumentärfilm med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken.

Lång spelfilm

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk film inom alla genrer med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken. 

Stöd till filmprojekt - Marknadsstöd

Syftet med stödet är att bredda repertoaren och öka genrespridningen genom att stödja filmer av hög kvalitet med stark publikpotential och stor förankring på den nationella marknaden. Med det menas att filmen ska ha hög igenkänningsfaktor, populärkulturella aspekter, relevant tematik, originalitet och ett brett tilltal i utförandet samt hantverksskicklig verkshöjd. 

Stöd till Internationella samproduktioner

Syftet med stödet är att stärka samarbetet mellan utländska producenter och svenska produktionsbolag samt öka möjligheterna till internationell finansiering och spridning av internationell film i Sverige. 

Stöd till filmprojekt - Publikrelaterat stöd/PRS

Syftet med stödet är att bidra till en stark och dynamisk filmbransch och att underlätta finansiering av ny svensk film.

Stöd till talangutveckling i hela landet

Syfte är att stärka den svenska filmen genom att bidra till talangutveckling i hela landet och öka utbytet av kunskap och erfarenhet för aktörer verksamma inom filmområdet.

Stöd till kontinuitet - enskild insats för produktionsbolag

Syftet med stödet är att skapa goda förutsättningar för oberoende svenska produktionsbolag att utveckla och stärka den svenska filmen i enlighet med målen för svensk film. Stödet ska möjliggöra för bolaget att öka möjligheten till återväxt inom svensk film.

Stöd till kontinuitet - produktionsbolag

Syftet med stödet är att skapa goda förutsättningar för oberoende svenska produktionsbolag att utveckla och stärka den svenska filmen i enlighet med målen för svensk film. Stödet ska möjliggöra för bolaget att höja kompetensen, säkra återväxten samt underlätta kontinuerlig projektutveckling.  

Stöd till ökad kompetens inom utveckling och produktion

Syftet med stödet är att höja kompetensen för professionellt verksamma inom svensk filmbransch för att stärka den svenska filmen genom fortbildning och liknande. 

Skriv ut