Filminstitutets stöd

Intyg om godkänd samproduktion och Certificate of Origin

Sverige anslöt sig till Europarådets konvention om samproduktioner (ETS 147) redan då den instiftades 1994.

Konventionen är ett verktyg för att bedöma multilaterala europeiska samproduktioner (där tre eller fler länder samproducerar) men kan även tillämpas bilateralt om det saknas bilaterala avtal mellan länderna i fråga. Syftet är att produktioner som uppfyller konventionens krav erkänns som en officiell samproduktion i respektive land och får tillgång till dess stödordningar. Begränsningar kan förekomma. Eurimages kräver också att de produktioner som får stöd är officiella samproduktioner.

För att ansöka om godkännande från Svenska Filminstitutet

Ansökningsblankett (nedan) och samtliga bilagor nedan måste vara oss tillhanda i god tid. För att bli godkänd och erhålla ett "ETS-intyg" måste produktionen uppfylla de villkor som konventioner ställer, för mer information se konventionstexten (nedan).

Provisional status

söker man innan man går i produktion, det är ett preliminärt godkännande.

Final status

söker man vid projektets avslut och kräver även en godkänd slutredovisning.

Bilagor

  1. Manus
  2. Rättighetsavtal, manusavtal.
  3. Tidplan, inspelningsplan.
  4. En komplett lista över teknisk/konstnärlig medverkan från varje land.
  5. Finansieringsplan (för provisional status)/slutredovisning (för final status).
  6. Samproduktionsavtal som inkluderar klausuler angående fördelning av intäkter och territorier, mellan samtliga parter.
  7. Poängblankett (se nedan)
  8. Om Sverige är minoritetsland: intyg från det största landets motsvarande myndighet om godkännande.

Det går bra att skicka ansökan digitalt, vilket även gäller intyg för Nationell certifiering, Certificate of Origin.

Bilateralt godkännande

Sverige har bilateralt avtal med följande länder: Frankrike, Israel, Italien, Kanada och Tyskland. Ansökningsblankett (nedan) och samtliga bilagor (se ansökningsblankett) måste vara oss tillhanda i god tid. För att bli godkänd måste produktionen uppfylla de villkor som det bilaterala avtalet ställer. För mer information kontakta handläggare.

Certificate of Origin

För att ansöka om Certificate of Origin, mejla en förfrågan och ange titel , produktionsbolag och premiärdatum.

Annelie Juliusson

Handläggare, Publikrelaterat stöd (PRS), Intyg

Tel: 08-665 12 32

annelie.juliusson@filminstitutet.se

Skriv ut