Filminstitutets stöd

Produktionsstöd 2017-01-01--2017-12-31

Produktionsstöd kan sökas av produktionsbolag och avser delfinansiering av en filmproduktion. Stödet kan sökas fram till filmens premiär.

OBS! Gäller din ansökan en samproduktion där Sverige är minoritetsland, se Internationella samproduktioner.      

Inför jul- och nyårshelgen gäller följande Ansökningar inkomna under perioden 18/12 2017 – 7/1 2018 registreras vid ankomst med handläggningsdatum från den 8/1 2018.  

För utbetalning innan årsskiftet ska erforderliga handlingar (inklusive rekvisition) vara oss tillhanda senast måndag 11 december 2017

Långfilmskonsulent Yaba Holst slutar 18 januari 2018. Möjligheten att söka hos Yaba stängdes 7 december 2017. Under rekryteringen av ny konsulent kommer Helen Ahlsson tillfälligt ersätta Yaba Holst. Helen Ahlsson kommer ta emot nya ansökningar samt ta över handläggningen av projekt som är igång. Det kommer inte gå att ansöka till Helen Ahlsson med projekt som tidigare fått nej av Yaba Holst.

Möjligheten att söka hos tf långfilmskonsulent Helen Ahlsson öppnar den 8 januari 2018.

Vem kan söka?

För stöd till lång spelfilm krävs en etablerad producent (se definition i dokumentet Bestämmelser nedan) eller att en sådan finns knuten till projektet. Detta krav gäller ej dokumentärfilm, barnfilm kortare än 70 minuter eller kortfilm, eller andra funktioner i projektet såsom regissör eller manusförfattare. Undantag kan i särskilda fall göras även för långfilm.

Stöd kan sökas av svenska producenter, dvs personer bosatta i Sverige alternativt bolag, utländska företags filial eller annan juridisk person som är registrerad i Sverige. Utvecklingsstöd kan i undantagsfall även medges direkt till etablerade manusförfattare/regissörer.

Ansökan

Ansökningar om stöd görs i vårt webbaserade formulär som skrivs ut och skickas per post med bilagor. I blanketten framgår vilka bilagor som måste bifogas. Insänt material återsändes ej och ansökan besvaras inom sex veckor. Nedan hittar du fullständiga bestämmelser för  stödet och direktlänk till ansökningsformuläret.   

Budgetmall

Alla projekt som söker produktionsstöd hos Filminstitutet ska från och med den 1 februari 2012 använda Filminstitutets specifika konton för att presentera sin projektbudget. Mall finns att ladda hem under checklistor och mallar.

Vi ser gärna att ni använder vår budgetmall när ni söker stöd men det är inget krav. Det som däremot är tvingande är att Filminstitutets namngivna konton från kontoplanen används samt att kronologin i uppställningen behålls.

Om ansökningsformuläret

All data du lägger in i formuläret krypteras. Installera det säkerhetscertifikat som kommer upp när du går in i formuläret.

Man Chiu Leung Carlson

Produktionscontroller Långfilm

Tel: 08-665 11 89

manchiu.leungcarlson@filminstitutet.se

Porträtt av Lina Norberg Johansson Head of Talent /Int.co-productions/controller Moving Sweden

Lina Norberg Johansson

Talangansvarig

Tel: 08-665 12 27

lina.norberg@filminstitutet.se

Jenny Örnborn

Produktionscontroller Dokumentärfilm

Tel: 08-665 11 27

jenny.ornborn@filminstitutet.se

Marco Cermeño

Administratör Långfilm

marco.cermeno@filminstitutet.se

Boel Jonsson

Administratör Kortfilm, Dokumentärfilm

Tel: 08-665 11 55

boel.jonsson@filminstitutet.se

Skriv ut