Filminstitutets stöd

Förlängd handläggningstid 2018

Under sommaren förlängs handläggningstiden för utvecklings- och produktionsstöd. Ingen handläggning av ansökningar sker under juli månad.

Byt sida

Handläggningstiden för ansökningar inkomna under perioden 1-18/6 är 6 veckor, men med uppehåll i juli månad, vilket gör att svarsbesked kommer i augusti. 

Ansökningar inkomna under perioden 19/6-6/8 registreras vid ankomst med handläggningsdatum från den 6/8.

För utbetalning innan sommaren ska erforderliga handlingar (inklusive rekvisition) vara oss tillhanda i god tid före den 19/6. 

Handläggning av utbetalningar initieras åter den 6/8.

 För frågor vänligen kontakta:

Annelie Juliusson, handläggare Filminstitutet
annelie.juliusson@filminstitutet.se, 08-665 12 32

Skriv ut