Filminstitutets stöd

Datum för sommaruppehåll och ansökningar 2022

Då ingen handläggning av utvecklings- eller produktionsstödsansökningar sker under juli månad förlängs handläggningstiden.

Då ingen handläggning av utvecklings- eller produktionsstödsansökningar sker under juli månad förlängs handläggningstiden.
Jenny Gilbertsson tar emot ansökningar till och med 6 maj.

För ansökningar som kommer in mellan 20 maj och 16 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kommer först i augusti.

Ansökningar som kommer in mellan 17 juni och 7 augusti registreras som ankomna först den 8 augusti.

Inga utbetalningar sker under perioden 15 juni – 15 augusti.

För utbetalning innan 15 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in till oss senast den 6 juni. Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 15 augusti.

Som tidigare meddelats slutar Jenny Gilbertsson på Filminstitutet 15 maj. Hennes intake för ansökningar stänger den 6 maj. Ny filmkonsulent för barn- och ungdomsfilm förväntas tillträda innan sommaren med beräknad start för mottagning av ansökningar 7 juni.

För frågor, kontakta
Annelie Juliusson, administratör, 
annelie.juliusson@filminstitutet.se, 08 - 665 12 32

Skriv ut