Filminstitutets stöd

Stöd till utveckling av filmprojekt - Wild Card

Syftet med stödet är att fånga upp unika filmröster från de olika film- och konstutbildningarna, och att ge de nyexaminerade regissörerna en chans att snabbt komma igång att testa, utforska och filma efter sin utbildning.

Wild card vinnare 2020_810.jpg
Sebastian Johansson Micci och Elsa Rosengren, 2020 års vinnare av Wild Card i Filmhuset i Stockholm. Fotograf/Källa: Hampus Svensson, Svenska Filminstitutet

Vem kan söka

Stödet kan sökas av nyexaminerade regissörer 2021, som gått film- och konstutbildning efter gymnasiet. Regissören kan söka ensam eller i team med andra kreativa nyckelfunktioner såsom manusförfattare, fotograf, klippare, ljuddesigner och producent. För att sedan erhålla stöd måste producent vara kopplad till projektet.

För vad kan man söka

Utvecklingsstödet (400 000kr) ska användas till en skissfilm samt idé-, projekt- och manusutveckling till en långfilm inom fiktion, hybrid eller dokumentär. 

Vilka villkor måste uppfyllas

Producenten ska ha gjort minst två konstnärligt intressanta och väl genomförda filmer oavsett längd. 

Ansökningar som inte uppfyller villkoren behandlas inte.

Se även Generella villkor.

När och hur ansöker man

Regissören söker med sin färdigställda examensfilm samt en Show & Tell (max 3 min rörligt material) där regissören presenterar sin nya långfilmsidé. Deadline för ansökan är 14 september 2021. Handläggningstiden är tio veckor från deadline.

Ansökan mejlas till prodstodansokan@filminstitutet.se. Märk ämnesraden med Wild Card och projektets namn. Vi tar inte emot material via We transfer eller Dropbox. Rörligt material skickas via länk.

I blanketten framgår vilka handlingar som måste bifogas. Insänt material återsändes inte.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Handlingar som skall bifogas ansökan:

 • Länk till examensfilm
 • Länk till show & tell (max 3 min presentation som ger en känsla för långfilmsidéns kärna och ton)
 • Synopsis (kortfattad beskrivning av långfilmens kärna och handling, max en halv A4-sida)
 • Personligt följebrev (max en A4-sida)
 • CV - nyckelpersoner
 • Kostnadskalkyl för utvecklingsstöd
 • Tidsplan

Länk till ansökan, se nedan.

Hur bedöms ansökan

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

 • Filmens originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet (gäller både examensfilm och den nya långfilmsidén)
 • Konstellationen regi/manus/producent och övriga nyckelfunktioner
 • Berättelsens perspektiv och tänkt publik
 • Huruvida filmen utmanar och/eller förnyar det filmiska berättandet 


I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. Stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget. 

Hur fattas beslut?

Urvalsgruppen består av Filminstitutets talangansvarige och konsulenterna för fiktion och dokumentär: barn och ungdom, kortfilm och nya format, lång spelfilm, dokumentärfilm och Moving Sweden. Vid många ansökningar gör Moving Sweden-konsulenten ett första urval. De utvalda projekten kommer att tillkännages på årets upplaga av Stockholms filmfestival i november. 

Om ansökan beviljas tecknas en överenskommelse med filmkonsulenten för Moving Sweden eller en av filmkonsulenterna för dokumentärfilm. Beviljat utvecklingsstöd innebär ingen garanti för vidare stöd.   

Hur betalas stödet ut?

Stödet utbetalas mot rekvisition, tillsammans med bilagor enligt checklistan, enligt följande rater:

 • 80 procent av beviljat belopp vid undertecknad överenskommelse
 • 20 procent vid slutredovisning

Beviljat utvecklingsstöd som inte använts till överenskommet projekt skall återbetalas.

Hur redovisar man

Stödet redovisas enligt överenskommelse. Ny ansökan kan inte göras förrän redovisning är fullgjord och konsulenten återkopplat sitt beslut. Om inte utvecklingsstödet har rekvirerats senast vid tidpunkten för redovisning förfaller rätten till stödet

Skriv ut