Filminstitutets stöd
Jerry Carlsson, Fanny Ovesen och Ernst De Geer på Wild Card-presentationen i Filmhuset i Stockholm.
Jerry Carlsson, Fanny Ovesen och Ernst De Geer på Wild Card-presentationen i Filmhuset i Stockholm i november 2018. Foto: Filminstitutet

Stöd till utveckling av filmprojekt - Wild Card

Syftet med det nya stödet är att fånga upp unika filmröster från de olika filmutbildningarna, och att ge de nyexaminerade regissörerna en chans att snabbt komma igång att testa, utforska och filma efter sin utbildning.

Vem kan söka

Stödet kan sökas av nyexaminerad regissörer 2020, som gått filmutbildning efter gymnasiet. Producent måste vara kopplad till projektet för att sedan erhålla stöd.  

För vad kan man söka

Utvecklingsstödet (400 000kr) gäller en skissfilm till en långfilm inom fiktion, eller hybrid med fiktionsfokus. 

Vilka villkor måste uppfyllas

Producenten ska ha gjort minst två konstnärligt intressanta och väl genomförda filmer oavsett längd. 

Ansökningar som inte uppfyller villkoren behandlas inte. 

Se även Generella villkor. 

När och hur ansöker man

Regissören söker med sin färdigställda examensfilm samt en Show & Tell (max 3 min rörligt material) där regissören presenterar sin nya långfilmsidé. Deadline för ansökan är 21 september 2020. Handläggningstiden är åtta veckor från deadline.
Ansökan mejlas till prodstodansokan@filminstitutet.se. Märk ämnesraden med Wild Card och projektets namn. Vi tar inte emot material via We transfer eller Dropbox. Rörligt material skickas via länk.

I blanketten framgår vilka handlingar som måste bifogas. Insänt material återsändes inte.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. 

Handlingar som skall bifogas ansökan: 

 • Länk till examensfilm                                         
 • Länk till show & tell (max 3 min)                                                                                                            
 • Personligt följebrev (max en A4-sida)                                         
 • CV                         
 • Kostnadskalkyl för utvecklingsstöd
 • Tidsplan 

Länk till ansökan, se nedan. 

Hur bedöms ansökan

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

 • Filmens originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet
 • Konstellationen regi/manus/producent och övriga 
 • Berättelsens perspektiv och tänkt publik
 • Huruvida filmen utmanar och/eller förnyar det filmiska berättandet 

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. Stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget. 

Hur fattas beslut

Urvalsgruppen består av Filminstitutets talangansvarige och konsulenterna för fiktion: barn och ungdom, kortfilm och nya format, långfilm och Moving Sweden. Vid många ansökningar gör Moving Sweden-konsulenten ett första urval. De utvalda projekten kommer att tillkännages på årets upplaga av Stockholms filmfestival i november. 

Om ansökan beviljas tecknas en överenskommelse med filmkonsulenten för Moving Sweden. Beviljat utvecklingsstöd innebär ingen garanti för vidare stöd.    

Hur betalas stödet ut

Stödet utbetalas mot rekvisition, tillsammans med bilagor enligt checklistan, enligt följande rater:

 • 80 procent av beviljat belopp vid undertecknad överenskommelse
 • 20 procent vid slutredovisning 

Beviljat utvecklingsstöd som inte använts till överenskommet projekt skall återbetalas. 

Hur redovisar man

Stödet redovisas enligt överenskommelse. Ny ansökan kan inte göras förrän redovisning är fullgjord och konsulenten återkopplat sitt beslut. Om inte utvecklingsstödet har rekvirerats senast vid tidpunkten för redovisning förfaller rätten till stödet 

 

 

Skriv ut