Filminstitutets stöd

Utvecklingsstöd 2017-01-01--2017-12-31

Utvecklingsstöd söker man i tidigt stadium i ett projekt, för att kunna utveckla en idé, ett manus eller göra research. Syftet kan också vara att göra fördjupad research.

Inför jul- och nyårshelgen gäller följande Ansökningar inkomna under perioden 18/12 2017 – 7/1 2018 registreras vid ankomst med handläggningsdatum från den 8/1 2018.  

För utbetalning innan årsskiftet ska erforderliga handlingar (inklusive rekvisition) vara oss tillhanda senast måndag 11 december 2017

Långfilmskonsulent Yaba Holst slutar 18 januari 2018. Möjligheten att söka hos Yaba stängdes 7 december 2017. Under rekryteringen av ny konsulent kommer Helen Ahlsson tillfälligt ersätta Yaba Holst. Helen Ahlsson kommer ta emot nya ansökningar samt ta över handläggningen av projekt som är igång. Det kommer inte gå att ansöka till Helen Ahlsson med projekt som tidigare fått nej av Yaba Holst.

Möjligheten att söka hos tf långfilmskonsulent Helen Ahlsson öppnar den 8 januari 2018.

 

Bearbetning tidigt i ett projekt

Utvecklingsstöd kan sökas av manusförfattare, regissörer och producenter i initialskedet av ett projekt och avser bearbetning av ett manuskript, ett bildmanus eller motsvarande research för en dokumentär.

Vidareutveckling av projekt

Producenter kan söka för vidareutveckling av ett projekt fram till produktionsbeslut. Ansökan kan avse fördjupat manusarbete, finansierings- och kalkyleringsarbete, casting, kostnader för research.

Vem kan söka?

För stöd till lång spelfilm krävs en etablerad producent (se definition i dokumentet Bestämmelser nedan) eller att en sådan finns knuten till projektet. Detta krav gäller ej dokumentärfilm, barnfilm kortare än 70 minuter eller kortfilm, eller andra funktioner i projektet såsom regissör eller manusförfattare. Undantag kan också i särskilda fall göras även för långfilm.

Stöd kan sökas av svenska producenter, dvs personer bosatta i Sverige alternativt bolag, utländska företags filial eller annan juridisk person som är registrerat i Sverige. Utvecklingsstöd kan i undantagsfall även medges direkt till etablerade manusförfattare/regissörer.

Ansökan

Ansökningar om stöd görs i vårt webbaserade formulär som skrivs ut och skickas per post med bilagor. I blanketten framgår vilka bilagor som måste bifogas. Insänt material återsändes ej och ansökan besvaras inom sex veckor. Nedan hittar du fullständiga bestämmelser för stödet och direktlänk till ansökningsformuläret.

Om ansökningsformuläret

All data du lägger in i formuläret krypteras. Installera det säkerhetscertifikat som kommer upp när du går in i formuläret.

Boel Jonsson

Administratör Kortfilm, Dokumentärfilm

Tel: 08-665 11 55

boel.jonsson@filminstitutet.se

Marco Cermeño

Administratör Långfilm

marco.cermeno@filminstitutet.se

Man Chiu Leung Carlson

Produktionscontroller Långfilm

Tel: 08-665 11 89

manchiu.leungcarlson@filminstitutet.se

Jenny Örnborn

Produktionscontroller Dokumentärfilm

Tel: 08-665 11 27

jenny.ornborn@filminstitutet.se

Porträtt av Lina Norberg Johansson Head of Talent /Int.co-productions/controller Moving Sweden

Lina Norberg Johansson

Talangansvarig

Tel: 08-665 12 27

lina.norberg@filminstitutet.se

Skriv ut