Filminstitutets stöd

Referensgrupper

För att stärka bedömningen av ansökningar inom distribution, visning och regionala stöd anlitar Filminstitutet externa referenspersoner som är sakkunniga inom dessa områden. Syftet är även att förbättra Filminstitutets omvärldsbevakning och bidra till Filminstitutets arbete med att främja den konstnärliga och kulturpolitiska utvecklingen av filmområdet. Referensgrupperna har en konsultativ roll.

Byt sida

Vill du nominera någon till referensgruppen? Fyll i och skicka in blanketten längst ner på sidan.

Stöd till ökad tillgänglighet

Eli Tistelö, syntolk, utbildare för syntolkar
Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare, Synskadades Riksförbund

Stöd till lansering av svensk långfilm

Annelie Wadman, marknadschef Bonnier Tidskrifter
Stephan Bäckman, program- och marknadsföring, Videvox
Pernilla Louhelainen, biografkonsulent, Folkets Hus och Parker

Stöd till distribution och visning - årligt stöd

Annika Wik, forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst
Stefanie av Björksten, doktorand på Centrum för barnkulturforskning
Cristina Jardim Ribeiro, verksamhetschef på Bergmancenter

Stöd till distribution och visning - enskilt projekt/titel/versionering

Annika Wik, forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst
Stefanie af Björksten, doktorand på Centrum för barnkulturforskning
Cristina Jardim Ribeiro, verksamhetschef på Bergmancenter

Stöd till spridning av svensk kortfilm

Annika Wik, forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst
Stefanie af Björksten, doktorand på Centrum för barnkulturforskning
Cristina Jardim Ribeiro, verksamhetschef på Bergmancenter

Biografstöd

Louise Leghammar, biografföreståndare, Röda Kvarn, Helsingborg
Joop de Gruiter, teknikansvarig på SF Bio AB
Robert P. Olsson, regional filmkonsulent i Värmland
Sarah Lindström Wennerberg, biografföreståndare, Folkets Bio Umeå

Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga

Maria Söderling, Lektor med fokus på literacyutveckling, Burlövs kommun Urban Karlsson, Musikskolechef, Säffle kommun
Caroline Wingolf, filmutvecklare, Kungsbacka kommun
Nabil Belkacem, IT-ansvarig Askebyskolan i Rinkeby, Stockholms stad

Arbetet med att främja film för barn och unga på minoritetsspråken

Jon Blåhed, filmregissör från Tornedalen
Martin Fors, Met Nouret, Tornedalingarnas ungdomsorganisation
Juhán Niila, Samiska ungdomsförbundet Sáminuorra
Patricia Fjellgren, Samiska Filmarbetareföreningen (SFS)
Venla Odenbalk, Sverigefinska ungdomsförbundet Ungfin
Lina Puranen, filmare, producent, kulturproducent
Anne Kalmering Josephson, producent, sångerska, leder jiddischkör
Ivana Koutnikova, Paideia folkhögskola
Paul Dandos, Tehara media
Dolaresa Andersen, föreläsare, studerar mänskliga rättigheter mm  

 

Skriv ut