Filminstitutets stöd

Black is the New Black

(OBS. Denna satsning är nu avslutad.) Black is the New Black är en manustävling som syftar till att lyfta fram filmer och konstnärskap som bryter med stereotyper om Afrika.

Modedesignern Selly Raby Kane
Modedesignern Selly Raby Kane. Foto: Stocktown Films projekt Afripedia

Vem kan söka 

Verksamma manusförfattare, producenter och regissörer.

Ansökan

Ansökan görs på särskilt formulär, som skrivs ut och skickas per post med bilagor. Se adressen i ansökningsformuläret. Formuläret finns i högerspalten på denna sida.

Till ansökan ska bifogas:

  • En tydlig pitch/synopsis om max 10 A4-sidor (dubbel radbrytning, 12pt),
  • CV,
  • Optionsavtal, vid förlaga.  

På försättssidan av synopsis ska enbart titeln anges. OBS: ange inte författarens namn. Däremot kan ni där ange vilket ytterligare material som finns tillgängligt i nuläget (exempelvis första utkast av manus, treatment, längre synopsis, moodboard, pilotfilm etc).

Vinnaren måste inneha F-skatt.

Genre/målgrupp

  • Lång spelfilm (fiktion): längre än 70 min
  • Målgrupp: valfri
  • Genre: valfri 

Beslutsgång och regler

Ansökningstid: 10 oktober till 1 december 2014.

Vinnaren utses av en särskild jury och tillkännages på Göteborgs internationella filmfestival 2015. Juryn presenteras vid samma tillfälle.

Stödbelopp

Vinnaren får ett utvecklingsstöd på 150 000 kronor. Utvecklingsstödet ska användas till att vidareutveckla projektet.

Initiativtagaren Baker Karim om Black is the New Black

Idag pågår en starkt polariserad debatt om bilder i vårt samhälle. Det har diskuterats barnböcker och rispuffar och oavsett om man är en kritiker eller försvarare av dessa bilder, måste det vara uppenbart – endast från reaktionerna som debatten har väckt - vilken emotionell påverkan bilderna har. Bilder påverkar oss fundamentalt eftersom de blir en del av vårt inre verklighetsbygge. De mentala bilder vi bär är delvis resultatet av de faktiska bilder som samhället producerar.

Några av de mest oböjliga och envetna bildklichéerna i svensk film är de om Afrika, om afrikaner eller om karaktärer med afrikanskt ursprung. Dessa bilder är nästan ofrånkomligen bilder av flykt, fattigdom, svält, sjukdom, korruption, krig, nöd & död. Enskilt och var för sig är det inte sällan välmenande skildringar. Det är endast när man betraktar den sammantagna bilden; det övergripande narrativet, som man får syn på hur enformigt och stereotypt svarta skildras i svensk film. Det visar att den allmänna föreställningen om den svarta personen är av någon som ytterst behöver hjälp.

Vi utlyser en manustävling för att hitta berättelser som bryter med rasstereotypa bilder och schabloner om Afrika, afrikaner och/eller den afrikanska diasporan. Vi kommer att premiera egensinniga perspektiv och historier som varken exotifierar eller rasifierar. Som vänder på blicken och bryter mot konventionen om hur svarta regelmässigt framställs. Vi söker de berättelser som sällan återges i svensk film.

Skriv ut