Filminstitutets stöd
Illustration: Parasto Backman

Fusion (Satsningen avslutad 2017)

Fusion är ett filmlaboratorium som erbjuder deltagarna tekniska och ekonomiska resurser samt internationella och interdisciplinära nätverk för att utveckla filmprojekt i alla nu förekommande eller framtida genrer och format. Genom att arbeta normkreativt, utnyttja intersektionella perspektiv och utgå ifrån angelägna frågeställningar vill vi skapa en plats för processutveckling, konstnärlig frihet och innovation.

Byt sida

Deltagare har valts ut bland sökande och projektet pågår. Under 2016 kommer de utvalda kreatörerna få ekonomiskt stöd och teknik för att arbeta med sina olika normkreativa filmprojekt.

Skriv ut