Filminstitutets stöd

Neon

– NEON vill utforska filmiska gränser, bildberättande och distributionsmässiga möjligheter idag. Med NEON vill vi uppmärksamma mångfalden av format, uttryck och de sätt som film kan möta en publik. Jag hoppas på visionära, innovativa och visuellt utforskande narrativ - det skulle kunna vara i virtual reality, augmented reality, instagram-stories, kortserier, dataspel eller live-film, eller något helt annat som vi inte sett tidigare. Jag ser mycket fram emot att se vad som kommer in, säger Erika Wasserman.

NEON utvecklar röster inom nya sätt att berätta, utforskar berättarmässiga och distributionsmässiga möjligheter och experimenterar med nya former av narrativ och storytelling.
Prioritet kommer att ges till projekt som gynnar breddad representation.

Vem kan söka?

Stödet sökes gemensamt av en regissör och en producent.

Stödet

Resultatet ska bli utveckling av fem projekt i nya format. Sammanlagt ges utvecklingsstöd på 100 000 SEK plus advisory-funktion anpassad till varje enskilt projekt.

Övrig information

Fem idéer väljs ut. Ansökningstiden är från 1 juni till 1 september 2017. Av de inkomna ansökningarna kommer ett antal väljas ut för möte. De fem utvalda presenteras i oktober 2017. Utveckling ska pågå under fem månader och resultatet redovisas i februari 2018. Någon eller flera av projekten kan gå till produktionsstöd efter utvecklingsprocessen beroende på var projekten befinner sig vid redovisning.

Ansökningsinformation

Ansökan öppnas 1 juni.
Ansökningsformuläret hittar du via länken längre ned på sidan, och du söker via en utvecklingsstödansökan till kortfilms- och nya format-konsulent Erika Wasserman. Klicka i rutan "Neon" (steg 2).

OBS! Ansökan mejlas in som pdf till prodstodansokan@filminstitutet.se. Märk ämnesraden med Neon och namnet på projektet. Posta inte pappershandlingar  (oavsett vad som står i ansökningsblanketten).
Vid kompletteringar; glöm inte att märka ämnesraden med Neon och namnet på projektet.

Handlingar som ska bifogas ansökan:
Synopsis
Projektbeskrivning, ange även tänkt längd
Om du söker med ett serieförslag: Grundidé (kort förklarat), presentation av seriens karaktärer, konflikt, premiss, tematk, plats/universum. Max 3 sidor. Visuellt referens-material, med bilder och gärna rörligt material.
Visuellt treatment med bildmaterial och gärna rörligt material
Regikommentar och regivision
Producentvision
Distributionsstrategi (plan för distributionskanal, plattform, målgrupp)Utvecklingsbudget
Plan för hur stödet ska användas
Tidsplan
Teamkonstellation
CV på nyckelperson. Inkludera gärna referensfilmer/länkar för nyckelpersoner.

Erika Wasserman

Kortfilmskonsulent

Tel: 08-665 11 93

erika.wasserman@filminstitutet.se

Porträtt av Lina Norberg Johansson Head of Talent /Int.co-productions/controller Moving Sweden

Lina Norberg Johansson

Talangansvarig

Tel: 08-665 12 27

lina.norberg@filminstitutet.se

Skriv ut