Filminstitutets stöd

Filminstitutets talangfokus

Vi har stärkt vårt fokus på talang genom att fånga upp branschens behov via olika sökbara stöd, för film-organisationer och individer.

Moving Sweden


Moving Sweden-filmen Topp 3. Bild: Soja Film


Moving Sweden ger stöd till utveckling och produktion av lågbudgetlångfilm för första- och andragångsregissörer.

Syftet med stödet är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genom högt kreativt tak och lägre ekonomisk risk. Satsningen är ett samarbete mellan Sveriges Television och Svenska Filminstitutet.

Läs mer om stöden via länkarna nedan:

Wild Card


Jerry Carlsson, Fanny Ovesen och Ernst De Geer på Wild Card-presentationen i Filmhuset i Stockholm.

Wild Card är ett stöd som vill uppmuntra nyutexaminerade regissörer att utveckla sin långfilmsidé. Stödet går till att göra en skissfilm som ett led att utveckla sin långfilm. Syftet är att fånga upp unika röster från de olika filmutbildningarna, och att ge nya filmare en chans att snabbt komma igång efter sin examen.

Läs mer om Wild Card

Talangutveckling i hela landet

Ett stöd som kan sökas av filmorganisationer med syfte att stärka talangutvecklingen i hela landet. Det man kan söka stöd för är till exempel talangprogram, workshops och seminarier. Stödet är sökbart 2 gånger om året.

Läs mer om talangutveckling i hela landet

Internationella samarbeten


Längst till vänster i den bakre raden ser vi Sveriges Producer on the Move i Cannes 2018, David Herdies.


Svenska filminstitutet har olika samarbeten med internationella filmfestivaler och filmforum, som möjliggör att producenter, regissörer och manusförfattare kan delta för att på så sätt utöka sin branschkunskap och stärka sina internationella nätverk och samarbeten.

Talang Think Tank

Här samlar vi aktörer och experter med olika talangperspektiv, med syfte att omvärldsbevaka, framtidsspana, diskutera och utveckla talangstrategier för Svenska Filminstitutets arbete och i förlängningen filmbranschens arbete.

 

Porträtt av Lina Norberg Johansson Head of Talent /Int.co-productions/controller Moving Sweden

Lina Norberg Johansson

Talangansvarig

Tel: +4686651227

Mobil: +46702519172

lina.norberg@filminstitutet.se

Skriv ut