Kreativa Europa MEDIA

Kreativa Europas delprogram MEDIA är EU:s stödprogram till den audiovisuella sektorn.

Kreativa Europa Desk MEDIA informerar om de stöd, marknader och kurser som erbjuds genom delprogrammet MEDIA.