Kreativa Europa MEDIA
kreatörslånet_2020.jpg
Illustration: Kreatörslånet.

Inbjudan till webbinarium om lånemöjligheten för kulturella och kreativa företag inom Kreativa Europa

Den 1 oktober kl. 9.00−10.00 bjuder Kreativa Europa Desk Sverige (Kulturrådet och Filminstitutet) och Marginalen Bank in till ett webbinarium om Kreatörslånet.

EU-programmet Kreativa Europa innehåller utöver de olika stödformerna även ett finansiellt lånegarantiinstrument. I Sverige har Marginalen Bank sedan hösten 2019 ett avtal med Europeiska investeringsfonden (EIF) för att erbjuda lån till kommersiella företag inom de kulturella och kreativa sektorerna i Sverige genom Kreatörslånet.

På grund av den aktuella situationen med Covid-19 har Europeiska kommissionen och EIF beslutat att förbättra lånevillkoren för kulturella och kreativa företag inom EU:s lånegarantisystem.

Vid detta webbinarium informerar Gabriel Karlberg från Marginalen Bank om Kreatörslånet och de nya villkoren i garantin, samt även om satsningen på att under 2021 kunna erbjuda produktionsbolag inom film och tv bryggfinansiering av produktioner. Det finns även möjlighet att ställa frågor om Kreatörslånet till Gabriel.

Lena Hammargren från bokförlaget Novellix deltar för att berätta om deras erfarenheter av Kreatörslånet.

Webbinariet vänder sig främst till kommersiella företagare inom samtliga kulturella och kreativa sektorer (musik, litteratur, kulturtidskrifter, teater, dans, design, industridesign, konsthantverk, bildkonst, arkitektur, kulturarv, museer, arkiv, film, tv, dataspel, radio, tv, dagspress, mode och textil, kommunikation och information samt verksamhet som omfattar flera delsektorer), men alla intresserade är välkomna att ta del av webbinariet.

Program

9.00-9.10

Introduktion till EU-programmet Kreativa Europa
Elin Rosenström och Ulrika Nisell, Kreativa Europa Desk Sverige

9.10-9.30

Information om Kreatörslånet och mikrolån med stöd av EU
Gabriel Karlberg, Marginalen Bank

9.30-9.40

Exempel på företag som ansökt och beviljats lån inom Kreatörslånet
Lena Hammargren, Novellix

9.40-10.00

Frågestund

Anmäl dig här senast den 28 september. 
Vi skickar den 29 september en länk till webbinariet (i Teams) till samtliga anmälda.

Skriv ut