Kreativa Europa MEDIA
konferans_barnochunga

Internationell konferens för barn och unga

Den 17-18 september anordnade Kreativa Europa MEDIA Desk Kroatien konferensen: "Children & Youth - The Importance of Dedicated Spaces".

Konferensen anordnades i samarbete med Art Kino Kroatien, tillsammans med KIDS Regio och flera MEDIA-deskar, och ägde rum i Rijeka och online. Konferensen är öppen för alla och belyser vikten av att tillgängliggöra kvalitetsfilm och filmutbildningar för den unga publiken. Detta genom paneldebatter, rundbordssamtal och fallstudier.
 
Här kan du titta på hela konferensen i efterhand. 
 
Dag 1, 17 september: 
  • Panel 1, 10:00-11:00. How can we strengthen films for children & film education at the EU level?
  • Panel 2, 11:30-12:30. Dedicated Spaces for Children - Our Success Stories!
  • Panel 3, 12:30-13:30. National Film Educational Models.
Under dag 1 (Panel 3) kommer Anna Håkansson från Svenska Filminstitutets enhet för Filmpedagogik tillsammans med europeiska filmpedagoger diskutera frågorna:
 
1) Vilka är de bästa exemplen på nationella strategier? 
2) Behöver vi en nationell strategi? 
3) Hur kan vi uppnå en?
 
Dag 2, 18 september: 
  • Chat room 1, 10:00 -11:00. The importance of different educational approaches. 
  • Chat room 2, 11:00-12:00. Film Educational Initiatives When National Ones Don’t Exist. 
  • Chat room 3, 12:30-13:30. MEDIA showcases
  • Chat room 4, 13:30-14:30. Utan titel. 

Hela programmet och samtliga talare hittar du här!

Skriv ut