Kreativa Europa MEDIA
deskbildEU
Under tre dagar arrangerades en konferens för Kreativa Europa-deskar med representanter från Europeiska kommissionen.

Kreativa Europa-möte i samband med Sveriges EU-ordförandeskap

28 länder var representerade och cirka 120 personer deltog när Kulturrådet i samarbete med Filminstitutet anordnade en konferens för Kreativa Europa-deskar med representanter från Europeiska kommissionen. Även kulturattachéer från europeiska ambassader och chefer för europeiska kulturinstitut var på plats.

Temat för konferensen, som arrangerades den 26–28 april i Stockholm, var Artistic Freedom, Cooperation and Sustainability in the Nordic and Baltic Region. Dagarna genomfördes som ett europeiskt möte under Sveriges ordförandeskap i EU. Det är ett tillfälle då de europeiska kollegorna som jobbar med EU-programmet Kreativa Europa träffas.

Under torsdagen hölls ett publikt seminarium i Filmhuset med presentationer av EUNIC (European Union National Institutes for Culture), Council of the Baltic Sea States samt ett panelsamtal om konstnärlig frihet. Samtalet tog avstamp i Europarådets nyligen publicerade rapport Free to Create: Artistic Freedom in Europe, särskilt fokus låg även på kriget i Ukraina. Panelen bestod av Stefan Ahlenius, utredare på Konstnärsnämnden, Helena Selder, konstnärlig ledare på Baltic Art Center, Tomas Colbengtsson, samisk konstnär, Natalya Pasichnyk, chef för Ukrainska institutet och Inna Shvorok, musiker och musikolog samt resident inom SWAN (Swedish Artist Residency Network). Moderator för samtalet var Bongi MacDermott, enhetschef för Kommunikation och omvärld på Kulturrådet.

De tre dagarna var uppdelade i inspirerande föreläsningar, fördjupande workshops och EU-institutionell utblick med EU-kommissionen i Sverige och representanter från generaldirektoratet för utbildning och kultur (DGEAC) i Bryssel. 

Mötet ägde rum i samarbete med Europeiska kommissionens representation i Sverige, nätverket EUNIC och Polska institutet, som är nuvarande ordförande för nätverket samt Council of the Baltic Sea States.

Skriv ut