Kreativa Europa MEDIA
cinema_pitch_2020
Cinema Innovation Hubs

Biografmatchning

Pitchsession för matchning av biografer som innovationshubbar.

I utlysningen av Biografer som innovationshubbar för närsamhället (deadline 21/8 2020) bjuder EU-kommissionen in biografägare och kulturorganisationer till att testa nya biografupplevelser med den lokala publiken i fokus. Utlysningen fokuserar på:

  • Omvärdering av biografupplevelsen i verkningarna av pandemin för att skapa innovativa mötesplatser för kultur i samarbete mellan biografer och VOD-plattformar. 
  • Publik- och samhällsutveckling genom interaktiva upplevelser i form av ett brett utbud av kulturella och bildande aktiviteter. 

Flera MEDIA-deskar samarbetar nu för att hitta potentiella sökande till utlysningen och för utveckling av europeiskt samarbete genom en transnationell pitching-session! 

Pitchingsessionen som ägde rum den 9 juli 2020 via Zoom kan du se här!

Ta gärna kontakt med oss på Kreativa Europa Desk MEDIA om ni funderar på att anmäla er. 

Skriv ut