Kreativa Europa MEDIA
cinema_pitch_2020
Cinema Innovation Hubs

Biografmatchning

Pitchsession för matchning av biografer som innovationshubbar.

I utlysningen av Biografer som innovationshubbar för närsamhället (som hade deadline 21/8 2020) bjöd EU-kommissionen in biografägare och kulturorganisationer till att testa nya biografupplevelser med den lokala publiken i fokus. Utlysningen fokuserade på:

  • Omvärdering av biografupplevelsen i verkningarna av pandemin för att skapa innovativa mötesplatser för kultur i samarbete mellan biografer och VOD-plattformar. 
  • Publik- och samhällsutveckling genom interaktiva upplevelser i form av ett brett utbud av kulturella och bildande aktiviteter. 

Flera MEDIA-deskar samarbetade för att hitta potentiella sökande till utlysningen och för utveckling av europeiskt samarbete genom en transnationell pitching-session! 

Pitchingsessionen som ägde rum den 9 juli 2020 via Zoom kan du se i efterhand här!

Skriv ut