Kreativa Europa MEDIA
rapport

Rapport om svensk medverkan i EU-programmet Kreativa Europa 2014-2020

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet har regeringens uppdrag att utgöra nationell kontaktpunkt i Sverige för EU-programmet Kreativa Europa. Den gemensamma strukturen, Kreativa Europa Desk Sverige, har bland annat i uppdrag att informera om programmet och rådgivning till sökande i Sverige. Kreativa Europa ger stöd till samtliga kulturella och kreativa sektorer.

Kulturrådet har i samverkan med Svenska Filminstitutet lämnat en slutredovisning för den föregående programperioden 2014–2020 avseende det svenska utfallet och Kulturrådets och Svenska Filminstitutets insatser gällande EU-programmet Kreativa Europa. I rapporten Svensk medverkan i EU-programmet Kreativa Europa 2014–2020 redovisas det svenska resultatet från programperioden.

I rapporten redovisas att under den sjuåriga programperioden för Kreativa Europa 2014–2020 beviljades totalt 424 ansökningar med svensk medverkan, antingen som sökande part eller projektpartner, finansiering genom programmet.

Läs rapporten i PDF-version

Läs rapporten som e-publikation

Skriv ut