Kreativa Europa MEDIA

Asian Side of the Doc

Målet med Asian Side of the Doc (ASD) är att underlätta för samproduktion av dokumentärer, faktaprogram och cross-media platformar mellan Östasien och resten av världen. Man kommer att bjuda in 70 inköpare och producenter och det fyra dagar långa evenemanget kommer att innehålla expert paneler, pitchningssessioner, visningar och mycket annat. Deadline för att söka med sitt projekt är 11 december.

Årets Asian Side of the Doc planeras till hösten 2020. Plats är ännu inte klart. För mer info besök arragörens hemsida. 

Skriv ut