Kreativa Europa MEDIA

CineMart, Rotterdam

Bild

Under filmfestivalen i Rotterdam arrangeras världens äldsta samproduktionsforum CineMart. CineMart tar emot spelfilms- och kreativa dokumentärprojekt med potential för internationell biografdistribution. Projekten kan vara i olika stadier av produktion, men ett färdigt manus måste finnas. De tar även emot crossmedia-projekt.

Skriv ut