Kreativa Europa MEDIA

Guadalajara Film Festival

Den största och viktigaste spanskspråkiga festivalen i Nord- och Latinamerika äger rum i Mexiko. Under denna festival stödjer Euopean Film Promotion utvalda europeiska filmers deltagande. Säljagenter och producenter kan söka detta stöd för att marknadsföra sina filmer genom det MEDIA-finansierade initiativet Film Sales Support.

Skriv ut