Kreativa Europa MEDIA

Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest

Festivalen är främjar regional filmproduktion samt nationella och internationella dokumentärer i alla dess former och visar upp till 300 filmer. Festivalen har en internationell inriktning och ett starkt fokus på nya medier och främjandet av filmskapare.

Skriv ut