Kreativa Europa MEDIA

m:brane Forum

mbrane2024.png m:brane (tidigare Financing Forum for Kids Content) är en unik mötesplats som enbart fokuserar på projekt ämnade för en ung publik mellan 3-18 år. De välkomnar alla typer av projekt och genrer (biofilm, tv, dokumentärer, interaktivt, VR, immersiv storytelling m.m).

m:brane är en B2B-plattform för producenter med ambitiösa visioner som vill träffa finansiärer, köpare, distributörer, säljagenter och ett antal observatörer från den audiovisuella sektorn. Här får beslutsfattarna möjlighet att introduceras för en mängd kreativa och innovativa projekt i ett tidigt stadie.

Man kan även delta i programmet RealYoung som är ett 3-stegsprogram för utveckling av dokumentärer för yngre publik. I programmet ingår utvecklingsworkshops, nätverksmöjligheter och pitchningssession.

Varje år samlar m:brane runt 220 yrkesverksamma från över 20 länder som möts under tre intensiva dagar i Malmö.

Deadline för anmälan till pitch-sessions och REALYOUNG© workshopen är 30 november 2023.

Skriv ut